Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Pokud jsou pro konkrétní doménu nastaveny zvláštní vstupní podmínky - např. hlavní jazyk domény nebo výchozí kategorie, získáte je prostřednictvím tohoto tagu. Pokud neexistují zvláštní podmínky pro doménu, vrací tag prázdný řetězec.
zobrazuje kurz duální měny vůči zvolené měně (například: EUR/SK)
Vrácí vybrané aktuální proměnné aplikace, jako je např. aktuálně zvolená kategorie, oddělení nebo členění, jazyk apod.
Vloží do hlavičky link na RSS dokument prodejny
Vloží do hlavičky link na open search dokument prodejny
Tag umožňuje nastavit vlastní cestu zobrazovaného dokumentu, která se pak zobrazí ve statistikách GA.
Vrací informace o zdroji návštěvnosti, z kterého bylo přeměrováno na eshop
Vrací informaci o chybách. Vlastnost Property určuje, zda vypsat všechny chyby, poslední nebo první chybu. Vlastnost Message umožňuje blíže specifikovat údaje z chyby.
Vrací true, pokud uživatel ve formuláři nezadal hodnotu pro určité pole, a toto pole je nastaveno jako vyžadované.
Vrací značku, je-li pole se zadaným názvem vyžadované. Slouží pro označování povinných polí.
Vrací informace o stavu vícekrokové pokladny.
Vrací true, je-li instalován zadaný modul.
Vrací true, pokud hodnota zadaného pole nesplňuje formátové požadavky.
Vraci true, je-li registrace zákazníka dokončena, tj. jsou vyplněny všechny vyžadované údaje.