Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:ErrorMessages

Vrací informaci o chybách. Vlastnost Property určuje, zda vypsat všechny chyby, poslední nebo první chybu. Vlastnost Message umožňuje blíže specifikovat údaje z chyby.

Základní syntaxe
<shop:ErrorMessages Property="allerrors" runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Message

Určuje formátování chyby.

Dostupné hodnoty
message - vypíše chybovou zprávu array - vypíše hodnoty z pole příslušných hodnot, např. seznam chybějících polí
Datový typ: String
Poznámka:

Property

Určuje, kterou chybu zobrazit

Dostupné hodnoty
(prázdné) - vypíše poslední chybu usererror - vrací textový popis první chyby. allerrors - vypíše všechny chyby firsterror - vypíše první chybu lasterror - vypíše poslední chybu test - vrací true, nedošlo-li k žádné chybě, jinak false
Datový typ: String
Poznámka: