Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetValue

Vrácí vybrané aktuální proměnné aplikace, jako je např. aktuálně zvolená kategorie, oddělení nebo členění, jazyk apod.

Základní syntaxe
<shop:GetValue PropertyName="" runat="server" >
Příklad
<shop:GetValue PropertyName="currentlanguagecode" runat="server" >
Vrátí kód aktuálně zvoleného jazyka.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

PropertyName

Název požadovaného parametru

Dostupné hodnoty
 • productlistdisplaytype - zvolený typ zobrazení výrobků - ceník/katalog (vrací hodnoty pricelist/catalogue)
 • currentcategorizationid - id aktuálního členění
 • currentdepartmentid - id aktuálního oddělení
 • currentcategoryid - id aktuální kategorie
 • currentordering - aktuálně zvolené řazení výrobků
 • currentorderingtype - aktuálně zvolený typ řazení výrobků - vzestupné/sestupné (hodnoty ASC/DESC)
 • issinglelanguage - je dostupný pouze jen jeden jazyk (true/false)
 • currentlanguagecode - kód aktuálně zvoleného jazyka.
 • currentcurrencycode - kód aktuálně zvolené měny.
 • currenturl - aktuální url stránky.
 • currentpagetitle- titulek aktuální stránky.
 • action - název aktuální akce. Seznam dostupných akcí naleznete zde.
 • nextaction - název další akce, je-li nastavena
 • searchphrase - výraz hledaný jednoduchým vyhledáváním
 • bartemplate - název šablony vložené do hlavního sloupce. Jiný sloupec můžete dotazovat s parametrem barname.
 • currenttemplate - aktuálně zpracovávaná šablona
 • parenttemplate - volající šablona (ze které byla aktuální šablona zavolaná)
 • pageidentifier - identifikátor stránky
Datový typ: String
Poznámka: