Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:CountrySelect

Vrátí seznam dostupných zemí jako rozbalovací seznam(combobox).

Základní syntaxe
<shop:CountrySelect runat="server" >
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

DefaultValue

Vybraná hodnota v seznamu, jako hodnota se vkládá název země. Pokud není určena bere se buď aktuálně vybraná země (u registerovaného uákazníka země, která je zadána v registraci u neregistrovaného hlavní země prodejny.)

Datový typ: String
Poznámka:

Exclude

Středníkem oddělený seznam kódů země, které budou v seznamu ignorovány.

Datový typ: String
Poznámka:

Ordering

Způsob řazení zemí

Dostupné hodnoty
  • alpha - řadit abecedně podle jména
Datový typ: String
Poznámka:

ShowOnly

Středníkem oddělený seznam kódů zemí, které se mohou zobrazit v seznamu

Příklad
<shop:CountrySelect ShowOnly="CS;DE;EN;ES" runat="server"/>
Zobrazí jen země s kódem CS,DE,EN,ES
Datový typ: String
Poznámka: