Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Vrací hodnotu http cookie.
Vrátí hodnotu odeslaného formulářového pole nebo hodnotu klíče v querystringu
Vrátí hodnotu parametru objektu Response.
Vrací hodnotu vybrané Session. Odpovídá ASP příkazu: <% = Session(Key) %>.
Tag odpovídá ASP funkci <% Request.ServerVariables("Property") %> Umožňuje přístup k parametrům předávaných v požadavcích v rámci HTTP protokolu.
Nastavuje hodnotu http cookie.
Vytvoří objekt Session s definovaným názvem a přiřadí hodnotu. Odpovídá ASP příkazu: <% Session(Key) = Value %>. pokud Session již existuje, přiřadí požadovanou hodnotu.
Zakóduje text tak, aby byl použitelný v URL.