Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetFormValue

Vrátí hodnotu odeslaného formulářového pole nebo hodnotu klíče v querystringu

Základní syntaxe
<shop:GetFormValue Property="" runat="server" />
Příklad
<shop:GetFormValue Property="langid" runat="server" />
Pokude je např stránka volána jako shop.aspx?lagid=2&....(další parametry) vrátí hodnotu 2.Stejnou hodnotu dostaneme i v případě, kdy odešleme formulář, kde bude pole s názvem langid.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Name formulářového pole nebo klíč v querystringu.

Datový typ: String
Poznámka: