Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Vytváření odkazů na stránky obchodu

V článku nalezenete návod, jak vytvářet odkazy na konkrétní stránky obchodu jako je na pokladnu, přihlášení, přidat výrobek do košíku apod.

Stránky obchodu zobrazíte pomocí skriptu shop.aspx a parametru action, kde název akce odpovídá vyžadované stránce. Tvar odkazu je následující:

<a href="shop.aspx?action=nazev_akce&dalsi_parametry" >Odkaz na stránku</a>

Název akce

Katalog

DoChangeLanguage

Změní jazyk prodejny, jako parametr  je použito ID jazyka na který se má změnit.
<a href="shop.aspx?action=dochangelanguage&langid=xx" >Jazyk</a>

DoChangeCurrency

Změní měnu prodejny, jako parametr  je použito ID měny na který se má změnit.
<a href="shop.aspx?action=dochangecurrency&CurrID=xx" >Měna</a>

DoChangeLevel

Změní kategorii podle id. Další parametry naleznete zde.
<a href="shop.aspx?action=dochangelevel&level=xx" >Změna kateorie</a> 

DoViewProductDetail

Změní výrobek podle id (parametr ProductID) nebo podle katalogového čísla (parametr CatalogueNumber). Pomocí parametru langid lze specifikovat jazyk (jeho ID) a také šablonu, která se zobrazí (parametr template).
<a href="shop.aspx?action=doviewproductdetail&ProductID=xx&langid=xx&template=xx" >
Výrobek</a>

DoChangeProductListDisplayType

Přepne způsob zobrazení katalog/ceník pomocí parametru DisplayType=catalogue/pricelist.
<a href="shop.aspx?action=DoChangeProductListDisplayType&DisplayType=catalogue/
pricelist" >Odkaz</a> 

DoSearch

Zobrazí výsledky vyhledávání podle parametrů.

AdvancedSearch

Zobrazí formulář pro rozšířené vyhledávání

ShowBigPicture

Zobrazí velký obrázek.

Pokladna

showcheckout

Pomocí této akce zobrazíte pokladnu obchodu
<a href="shop.aspx?action=showcheckout" >Odkaz na pokladnu</a>

dosubmitorder

Provede potvrzení objednávky

dorecalculateorder

Provede přepočítání objednávky

showordersummary

Zobrazí souhrn vytvořené objednávky
 

Dřívější objednávky

showorders

Zobrazí seznam objednávek přihlášeného zákazníka

showorderdetail

Zobrazí detail dřívě provedené objednávky
<a href="shop.aspx?action=showorderdetail&idorder=xx" >Odkaz na detail objednávky</a>

cancelorder

Provede požadavek na storno objednávky
<a href="shop.aspx?action=cancelorder&idorder=xx" >Odkaz na detail objednávky</a>


Přidání do košíku


Přidá 1 kus požadovaného výrobku do košíku, V případě sestav přidá hlavní konfiguraci, pokud je nutné konfigurovat, tak dojde k přesměrování na konfiguraci sestavy.
<a href="shop.aspx?action=addproducttocart&productid=xxx" >Přidat do košíku</a>

Níže uvedený odkaz umožňuje přidat požadovaný počet kusů výrobku

<a href="shop.aspx?action=addproducttocart&productid=xxx&productcount=xx" >Přidat do košíku</a>

 

Přihlášení a registrace zákazníka

Login

Zobrazí formulář pro přihlášení na prodejně

DoLogin

Provede přihlášení zákazníka na prodejně, přihlašovací jméno je předáno pomocí parametru UserName, heslo parametrem Password.
http://domena/inshop/scripts/shop.aspx?action=dologin&
UserName=xxx&Password=xxx

DoLogOut

Odhlášení uživatele

RegisterNewSubject

Přejde na stránku s formulářem pro registraci zákazníka

DoRegisterNewSubject

Provede registraci zákazníka jako další parametry je nutné předat data pro přihlášení.

EditSubject

Přejde na formulář pro editaci údajů zákazníka.

DoEditSubject

Uloží změny zákazníka, jako parametry je nutné předat editovaná data.

ShowPasswordRequest

Přejde na formulář pro zadání uživatelskeho jména/emailu pro nastaveni noveho hesla.

ChangePassword

Zobrazi formular pro zmenu hesla.