Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:MathOperation

Tag umožňuje provádět matematické operace - sčítání, odčítání, násobení, dělení...

Základní syntaxe
<shop:MathOperation Operator="" Value1="" Value2="" runat=="server">
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul: MathModule
Poznámka:

Parametry tagu

Operator

Obsahuje informaci o matematické operaci

Dostupné hodnoty
  • Add - Přičte Value2 k Value1
  • Multiply - Násobí value1 s Value2
  • Sub - Odečte Value2 od Value1
  • Div - Vydělí value1 hodnotou value2
  • Intdiv - Vydělí value1 hodnotou value2 a vrátí celé číslo
  • Mod - Vrátí zbytek po dělení value1 hodnotou Value2
Datový typ: Double
Poznámka:

Value1

První hodnota s kterou se má matematická operace provést

Datový typ: Double
Poznámka:

Value2

Druhá hodnota s kterou se má matematická operace provést

Datový typ: Double
Poznámka: