Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:AddToList

Přidá položku k seznamu a vrací nový seznam. Pokud již položka existuje, nebude přidána. Vytváří se tak seznam unikátních hodnot.

Základní syntaxe
<shop:AddToList List="1;2;3" Value="4" separator=";" runat="server" />
Příklad
<shop:SetVarValue name="MujSeznam" value="1;2;3" runat="server" />
<shop:AddToList ListVariable="MujSeznam" Value="4" separator=";" runat="server" />
<shop:GetVarValue name="MujSeznam" runat=server />
Do proměnné MujSeznam se nejdříve zapíše seznam hodnot "1;2;3", pak se k němu přidá hodnota 4.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka: Místo parametru List lze použít parametr ListVariable udávající název vlastní proměnné obsahující seznam. V takovém případě bude obsah proměnné aktualizován novým seznamem.

Parametry tagu

AtStart

Určuje, že se má přidaná hodnota přidávat na začátek seznamu. Výchozí hodnota je False - přidává se na konec.

Datový typ: Boolean
Poznámka:

List

Hodnota obsahuje původní seznam.

Datový typ: String
Poznámka:

ListVariable

Název proměnné obsahující původní a také následně nový seznam hodnot.

Datový typ: String
Poznámka:

MoveExisting

Určuje, zda se má přidávaná hodnota přesunout nebo zůstat na původním místě, pokud již existuje. Standardně se přesouvá na konec seznamu, není-li parametrem AtStart určeno jinak.

Datový typ: Boolean
Poznámka:

Separator

Umožňuje určit znak použitý jako oddělovač položek. Výchozí hodnota je ;

Datový typ: String
Poznámka:

Value

Hodnota přidávaná k seznamu.

Datový typ: String
Poznámka:

Související články

  • IsInList
  • RemoveFromList