Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:FormatPrice

Formátování ceny

Základní syntaxe
<shop:FormatPrice Property="" runat="server" />
Příklad
<shop:FormatPrice Property="shop:GetCart(Property=CartPriceWithVat)" runat="server" />
Zobrazí se cena v košíku s DPH.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul: Zoner.InShop.Modules.InshopBaseTagProvider
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Cena k formátování

Dostupné hodnoty
Bývá zde zanořen další tag upřesňující výběr
Příklad
Property="shop:GetProduct(Property=CataloguePrice)"
Pro formátování se zobrazí katalogová cena bez DPH
Datový typ: String
Poznámka:

RoundingType

Typ zaokrouhlování

Dostupné hodnoty
 • 1 EnumRoundType.CEILING
 • 2 FLOOR
 • 3 ROUND
Datový typ: String
Poznámka:

RoundingMask

Maska pro zaokrouhlování

Dostupné hodnoty
 • 0.01
 • 0.05
 • 0.10
 • 0.50
 • 1.00
Datový typ: String
Poznámka:

DefaultNumberFormat

Formát čísla s desetinnou částí ("#,##0.00")

Datový typ: String
Poznámka:

WholeNumberFormat

Formát celého čísla (tj. nemá-li desetinnou část; "#,##0")

Datový typ: String
Poznámka:

DecimalPlacesCount

Počet desetinných míst

Datový typ: String
Poznámka:

ShowCurrency

(Ne)zobrazovat cenu.

Příklad
ShowCurrency="shop:GetConfigValue(config=Catalogue,Property=ShowCurrency)"
Jestli se cena zobrazí nebo ne záleží na nastavení v ZIM.
Datový typ: String
Poznámka:

nbspace

Odstranit tvrdou mezeru (&nbsp;)

Datový typ: String
Poznámka:

PriceWithCurrencyFormat

Formát ceny se symbolem měny ("{0} {1}")

Datový typ: String
Poznámka:

PriceTypeView

Zobrazení duální měny. Pokud parametr není uveden, tak se berou v úvahu pravidla zobrazování duálních měn nastavené z Managera.

Dostupné hodnoty
 • primary jen hlavní měna
 • dual hlavní i duální měna
 • secondary jen duální měna
Příklad
PriceTypeView="dual"
Zobrazuje se hlavní i duální měna.
Datový typ: String
Poznámka:

IDCurrency

ID měny jejiž symbol má být použit v zobrazení ceny

Datový typ: String
Poznámka:

RoundAsProduct

Příznak určuje, jak se bude zobrazovat cena: pokud je true bude se zobrazení řídít nastavení zaokrouhlení cen výrobků u měny, pokud false, bude seřídit podle zaokrouhlení cen objednávek. V případě, že není parametr uveden, bude se řídit podle typu zaokrouhlované ceny a dalších paramterů tagu.

Datový typ: Boolean
Poznámka: