Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:FormatText

Slouží k naformátování textu například u jednoduchého či rozšířeného popisu zboží.

Základní syntaxe
<shop:FormatText Value="" TypeFormat="" Count="" Etc="" runat="server" />
Příklad
<shop:FormatText Value="shop:GetProduct(Property=Description)" 
TypeFormat="char" Count="25" ClearHtml="false" Etc="..." runat="server" />
Formátujeme jednoduchý popis produktu. Popis se bude zkracovat na 25 znaků. Na konci textu bude naznačeno pokračování pomocí teček. Html značky se z popisu mazat nebudou.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

ClearHtml

Příznak, zda mazat nebo nemazat HTML značky z textu.

Dostupné hodnoty
 • true - mazat HTML
 • false - nemazat HTML
Datový typ: String
Poznámka:

Count

Počet jednotek TypeFormat k formátování

Dostupné hodnoty
Konkrétní číslo
Datový typ: Int
Poznámka:

Etc

Znaky, které naznačí pokračování textu, je-li delší než požadovaná délka.

Dostupné hodnoty
Konkrétní znaky, např. "..."
Datový typ: String
Poznámka:

Padding

Znaky, kterými se vyplní zarovnávaný text, je-li kratší než požadovaná délka

Dostupné hodnoty
Konkrétní znaky, např. " "
Datový typ: String
Poznámka:

Side

Určuje stranu, ze které se bude formátovat. Pokud se parametr neuvede, text se formátuje zleva.

Dostupné hodnoty
 • left - zleva (výchozí hodnota)
 • right - zprava
Datový typ: String
Poznámka:

TextAlign

Určuje stranu, ze které se má doplnit Padding.

Dostupné hodnoty
 • left - doplnit zleva
 • right - doplnit zprava
Datový typ: String
Poznámka:

TypeFormat

Jednotka, podle které se bude formátovat

Dostupné hodnoty
 • char - znak
 • word - slovo
 • sentence - věta
 • paragraph - odstavec
Datový typ: String
Poznámka:

Value

Text k formátování

Dostupné hodnoty
Konkrétní text
Datový typ: String
Poznámka:

Související články

 • TextSplit
 • TextLen
 • TextReplace
 • TextInStr