Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:FormatNumber

Zformátuje vstupní číslo dle parametrů.

Základní syntaxe
<shop:FormatNumber Property="" runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

DefaultNumberFormat

maska formátu čísla

Datový typ: String
Poznámka:

WholeNumberFormat

Maska formátu pro celé číslo.

Datový typ: String
Poznámka:

Property

Vstupní číslo

Datový typ: Double
Poznámka:

DecimalPlacesCount

Počet zobrazených destinných míst

Datový typ: String
Poznámka:

NumberWithSymbolFormat

Maska, jak se má symbol vložit do výsledného řetězce. Pokud není uveden, vloží se za číslo. Formaátovací maska musí obsahovat: {0} - číslo {1} - symbol

Příklad
<shop:FormatNumber NumberWithSymbolFormat="{0}/{1}"
runat="server" 
Property="120" Symbol="m2" />
Vloží symbol za číslo a vloží navíc lomítko - 120/m2.
Datový typ: String
Poznámka:

Symbol

Symbol, který se má vložit k číslu.
Od verze 4.2.8.C: Může obsahovat více hodnot oddělených čárkou, které se použijí pro formátování celočíselných hodnot. První odpovídá hodnotě 0, druhé hodnotě 1,..., poslední se použije pro všechny vyšší a neceločíselné hodnoty.

Dostupné hodnoty
  • PERC - vloží%.
Příklad
1. <shop:FormatNumber Property="3" Symbol="bodů,bod,body,body,body,bodů" runat=server />
2. <shop:FormatNumber Property="0" Symbol="bodů,bod,body,body,body,bodů" runat=server />
  • 1. Vloží text "3 body".
  • 2. Vloží text "0 bodů"
Datový typ: String
Poznámka: