Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:FormatDate

Zobrazí datum a čas podle zadaného formátu.

Základní syntaxe
<shop:FormatDate Value="" Format="" runat="server" >
Příklad
<shop:FormatDate Value="shop:GetProduct(Property="Added") 
Format="dd-MMM-yyyy" runat="server" />
Zformátuje datum přidání výrobku do formátu definovaného jako "dd-MMM-yyyy". Např. datum 25.4.2005 se pak zobrazí jako 25-04-2005.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Format

Formát do kterého se má datum formátovat. Při formátování lze využít buď standardní datumové formáty nebo si vytvořit vlastní

Příklad
<shop:FormatDate Value="shop:GetUpdateTime" Format="d" runat="server"/>
Vrátí datum v "krátké podobě", bez hodin a minut- např. 29.04.2005.
Datový typ: String
Poznámka:

Value

Datumová hodnota, která se má formátovat.

Datový typ: DateTime
Poznámka: