Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:DateAdd

Přidá k datumu v parametru Value počet hodin,dnů, měsíců nebo roků definovaných parametrem number (typ hodnoty je určen parametrem DatePart). Výsledek je možné formátovat pomocí parametru Format.

Základní syntaxe
<shop:DateAdd Value="" Number="" DatePart="" runat=server/>
Příklad
<shop:DateAdd Value="shop:GetActualDate" Number="7" DatePart="d" runat=server/>
Vrátí datum, jehož hodnotou bude aktuální datum zvýšeno o 7 dní.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka: od verze 4.1.7.C

Parametry tagu

DatePart

Typ hodnoty, která se má připočítat.Pokud parametr není uveden, počítá se s výchozí hodnotou day.

Dostupné hodnoty
  • year - rok
  • month - měsíc
  • day - den
  • hour - hodina
  • minute - minuta
  • second - sekunda
  • millisecond - milisekunda
Datový typ: String
Poznámka:

Format

Textový řetezec pro formátování aktuálního datumu. Pokud není uveden, datum bude zobrazen podle nastavení serveru (standardně české). Dostupné formátovací řetězce naleznete na této adrese.

Datový typ: String
Poznámka:

Number

Hodnota, které se má připočítat. Výchozí hodnota (pokud parametr není uveden) je 0. Pokud vložíte záporné číslo, bude se hodnota odečítat

Datový typ: Int
Poznámka:

Value

Datum, ke kterému se má připočítat požadovaná hodnota

Datový typ: DateTime
Poznámka: