Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:DateDiff

Vrátí rozdíl dvou datumů a to jako celkový počet měsíců, dní, hodin - podle zadaného patrametru DatePart.

Základní syntaxe
<shop:DateDiff Value1=""  Value2=""  DatePart="" runat=server/>
Příklad
<shop:DateDiff 
Value1="1.1.2000" Value2="shop:GetActualDate" DatePart="d" runat=server/>
Vrátí počet dní mezi aktuálním datem a 1.1.2000.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka: od verze 4.1.8

Parametry tagu

DatePart

Typ hodnoty, která se má připočítat.Pokud parametr není uveden, počítá se s výchozí hodnotou day.

Dostupné hodnoty
  • year - rok
  • month - měsíc
  • day - den
  • hour - hodina
  • minute - minuta
  • second - sekunda
  • millisecond - milisekunda
Datový typ: String
Poznámka:

Value1

Datum, které bude odečteno od datumu zadaného parametrm Value2

Datový typ: DateTime
Poznámka:

Value1

Datum, od kterého bude odečteno datum v parametru Value2.

Datový typ: DateTime
Poznámka: