Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:XmlList

Stáhne a načte externí XML soubor ze zadané URL, a prochází sadu uzlů určenou s pomocí parametru XPath. Soubor se stáhne ze zadané URL na server, pokud je již na serveru nachází, stahuje se až po uplynutí doby určené parametrem Refresh. Chování je analogické tagu shop:RSSList.

Základní syntaxe
<shop:XmlList Url="" XPath="" runat=server>
<shop:XmlList>
Příklad
<shop:XmlList 
 Url="https://b2c.cpost.cz/services/PostOfficeInformation/getDataAsXml?postCode=602" 
 XPath="/postOfficeInformations/postOfficeInformation" 
 runat=server>
<TagHeader>
<ul>
</TagHeader>

<TagBody>
<li>
 Název: <shop:XmlItem Property="name" runat=server />, 
 ulice: <shop:XmlItem Property="street" runat=server /> 
 <shop:XmlItem Property="houseNumber" runat=server />
 <shop:XmlItem Property="cityPart" runat=server />
 <shop:XmlItem Property="zipCode" runat=server />
</li>
</TagBody>
<TagFooter>
</ul>
</TagFooter>
<shop:XmlList>
Vypsat informace o poštách podle zadané části PSČ z API České pošty.
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka:
 • Poduzly jednotlivých uzlů v seznamu vypište tagem shop:XmlItem.
 • Další parametry jsou shodné s tagem shop:RSSList
 • Při prvním volání se vyvolá stažení souboru ze zadané URL, ale nečeká se na něj. Protože soubor zatím není na serveru k dispozici, nic se nezobrazí. Při dalším volání se použije soubor stažený na serveru.
 • Pozor při načítání rozsáhlých XML souborů - soubor je celý načítán do paměti při každém volání.

Parametry tagu

Url

Umístění externího XML souboru.

Datový typ: String
Poznámka:

XPath

Cesta k uzlům, které se mají procházet.

Datový typ: String
Poznámka:

Související články

 • RSSList
 • RSSItem