Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 


shop:RSSItem

Vypíše údaj o článku z RSS kanálu načteného tagem shop:RSSList.

Základní syntaxe
<shop:RSSItem Property="" runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

ClearHtml

Pro Property=Description/Content. Určuje, zda a jak se má odstranit html formátování.

Dostupné hodnoty
 • 1 | true | full | all - ponechá čistý neformátovaný text.
 • simple - ponechá jen jednoduché formátování
Datový typ: String
Poznámka:

Count

Pro Property=Description nebo Content nastavuje zkrácení na maximální počet vět/slov/znaků (podle TypeFormat)

Datový typ: String
Poznámka: Je-li text formátován, do počtu slov/znaků se html tagy nezapočítávají.

Etc

Text, který se připojí na konec a naznačí pokračování textu, došlo-li k jeho zkrácení při nastavení parametru Count.

Příklad
<shop:RSSItem Property="Content" Count=3 TypeFormat=Sentence 
Etc="Více zde" EtcLink="Auto"
runat=server />
Vypíše zkrácený obsah článku na 3 věty. Pokud je obsah delší, připojí se na konec odkaz na článek s textem odkazu "Více zde".
Datový typ: String
Poznámka:

EtcLink

URL odkazu pro text připojený za zkrácený text článku. Viz parametr Etc.

Dostupné hodnoty
 • auto - jako url se použije odkaz na článek určený v RSS
 • konkrétní adresa
Datový typ: String
Poznámka:

ImgAllowed

Doplňkový parametr pro ClearHtml=simple. Je-li nastaven na True, v textu zůstanou zachovány obrázky. Výchozí hodnota je False.

Datový typ: Boolean
Poznámka:

Property

Název vlastnosti článku, jehož hodnota má být vrácena.

Dostupné hodnoty
 • Title - titulek článku
 • Link - odkaz na článek
 • Description - popis článku
 • Content - obsah článku, je-li v RSS dostupný
 • Image - je-li v tagu Description obsažen obrázek
 • PubDate - datum vydání
 • Guid - unikátní identifikátor článku
 • Author - autor článku
 • Category - kategorie článku
 • Img-Title - atribut Title obrázku
 • Img-Alt - atribut Alt obrázku
Příklad
<shop:RSSItem Property="Description" runat="server"/>
Vypíše popis článku (v RSS kanále v tagu Description).
Datový typ: String
Poznámka:

TypeFormat

Doplňkový parametr pro Property=Description/Content k parametru Count.
Je-li nastaven parametr Count, určuje, zda se má zkracovat na zadaný počet vět nebo slov nebo znaků.

Dostupné hodnoty
 • char | chars - znaky
 • word | words - slova
 • sentence | sentences - věty
Datový typ: String
Poznámka:

Související články

 • RSSList