Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:ShowFilters

Zobrazí seznam aktuálně zapnutých filtrů nad ceníkem a katalogem.

Základní syntaxe
<shop:ShowFilters Separator="" runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Typ paramtru, který se má vypsat

Dostupné hodnoty
  • paramsearch - zapnuté parametrické filtry
  • default - neparametrikcé filtry
Datový typ: String
Poznámka:

Separator

Oddělovač mezi jednotlivými filtry

Příklad
<shop:ShowFilters Separator=";" runat="server" />
Jednotlivé filtry jsou odděleny středníkem
Datový typ: String
Poznámka:

ShowBinds

Určuje, zdali mezi hodnotami se má zobrazovat operátor.

Datový typ: Boolean
Poznámka: