Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:IsFilter

Tag vrací, zdali je zapnut vybraný filtr.

Základní syntaxe
<shop:IsFilter FilterType="" Property="" />
Příklad
<shop:CheckBox Name="productaction" runat=server 
EnableViewState="false" DefaultChecked="shop:IsFilter(Property=productaction)"/>
Pokud je zapnut filtr Akce, bude radio buton zaškrtnut.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

FilterType

Typ zapnutého filtru - buď je zapnut při vyhledávání nebo aplikován jako filtr.Výchozí hodnota APLLIED.

Dostupné hodnoty
  • APPLIED - aplikovaný filtr
  • SERCH - vyhledávání
Datový typ: String
Poznámka:

Property

Název filtru, který má být zkontrolován

Dostupné hodnoty
  • ParamSearch - aplikováno parametrické vyhledávání
  • ProductAction - akce
  • Preparing - připravujeme
  • IsNew - Novinka
  • Sale - Výprodej
  • Tip - tip
  • NotInStore - Na skladě
Datový typ: String
Poznámka: