Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetSubject

Vrací informace o subjektu aktuálně přihlášeného zákazníka, je to zjednodučující syntaxe tagu <shop:GetAccount Property="Subject.*" ruant="server" />, kterou nahrazuje (je možné používat i GetSubject i GetAccount a to i sopučasně).

Základní syntaxe
<shop:GetSubject Property="" runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Název parametru, jehož hodnota má být zobrazena.

Dostupné hodnoty
  • Type - typ zákazníka, hodnota firm je vrácena pro firemního zákazníka, person pro osobu.
  • Firm.* - informace o firmě, může být použit zjednodušující tag GetFirm.
  • ContactAddress.* - informace o kontaktní adrese, může být použit zjednodušující tag <shop:GetAddress Type="contactaddress" Property="" runat="server" />
  • DeliveryAddress.* - informace o doručovací adrese, může být použit zjednodušující tag <shop:GetAddress Type="deliveryaddress" Property="" runat="server" />
  • InvoiceAddress.* - informace o fakturační adrese, může být použit zjednodušující tag <shop:GetAddress Type="invoiceaddress" Property="" runat="server" />
  • OptionalField_XXX - volitelné pole zákazníka,xxx je název pole.
Datový typ: String
Poznámka: