Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetAddress

Vrací parametry adresy aktuálního zákazníka. Atributem Type se specifikuje, zdali se jedná o doručovací, fakturační nebo kontaktní adresu.

Základní syntaxe
<GetAddress Property="" Type="" runat="server" />
Příklad
<!-- výpis pomocí tagu GetAddress //->
<shop:GetAddress type="ContactAddress" 
Property="Phone" runat=server/>

<!-- výpis pomocí tagu GetSubject //->
<shop:GetSubject Property="ContactAddress.Phone" runat=server/>
Vypíše telefonní číslo kontaktní osoby, poprvé pomocí tagu GetAddress, podruhé pomocí tagu GetSubject.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Název parametru adresy, jehož hodnota má být zobrazena.

Dostupné hodnoty
 • FirstName - Jméno
 • SurnameName - Přijmení
 • Street - ulice
 • StreetNo1 - číslo popisné
 • StreetNo2 - číslo orientační
 • ZipCode - psč
 • PostAcademic - titul za jménem
 • PreAcademic - titul před jménem
 • City - měsíční
 • State - stát
 • Country - název země
 • Email - email
 • Phone - telefon
 • Fax - fax
 • CellPhone - číslo mobilního telefonu
Datový typ: String
Poznámka:

Type

Atribut určuje typ adresy, jejiž parametr má být zobrazen.

Dostupné hodnoty
 • DeliveryAddress - doručovací adresa
 • ContactAddress - kontaktní adresa
 • InvoiceAddress - fakturační adresa
Datový typ: String
Poznámka: