Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Věrnostní systém

 

Věrnostní systém umožňuje Vašim zákazníkům sbírat body za dokončenou objednávku a následně si za ně nakupit připravené zboží (dárky). 

Nastavení věrnostního systému najdete v agendě „Marketing“ pod názvem „Věrnostní účty“

Nastavení získávání bodů


vs2.jpg

1 – Pokud je tato možnost zapnuta, tak registrovaný zákazník získává body za jeho objednávky         (jinak by se museli body každému zákazníkovi body přidělovat ručně)

2 – Toto nastavení určuje, kdy se zákazníkovi připíší body z objednávky na věrnostní účet

-          Po vyřízení objednávky – body jsou přisány na zákazníkův věrnostní  účet, jakmile je stav objednávky nastaven na „exportována“ a je tato změna odeslána z managera na server

-          Ihned při vytvoření objednávky – body jsou připsány na zákazníkův věrnostní účet, jakmile je objednávka dokončena

3 – Toto nastavení určuje, zda jsou při stornování objednávky body automaticky odečteny                 z věrnostního účtu zákazníka

4 – Nastavení výpočtu pro získávání bodů z objednávky
-           nastavte, jaká cena se má používat pro výpočet ceny v bodech
  -  bez DPH
  -  s DPH
-          určete, kolik bodů má zákazník získat a za jakou sumu z objednávky má dané body             získat
-  dokončených – pokud je cena objednávky 14 Kč, tak získá jen 1 bod, jelikož      cena ještě   nedosáhla 20 Kč
-  započatých – pokud je cena objednávky 14 Kč, tak získá 2 body, jelikož cena    již přesáhla 10 Kč
-          určete co má korekční koeficient násobit
-   potřebnou cenu nákupu – pokud bude mít zákazník koeficient 2, tak bude         muset nakoupit za dvounásobnou cenu než zákazník s koeficientem 1, aby      získal stejný počet bodů (znevýhodňuje zákazníky s vyšším koeficientem)
-   získané body - pokud bude mít zákazník koeficient 2, tak získá za stejnou cenu objednávky dvakrát více bodu než zákazník s koeficientem 1 (zvýhodňuje zákazníky s vyšším koeficientem)

Nastavení utrácení bodů

Nastavit zboží cenu v bodech můžete dvěma způsoby.  Buď cenu určíte ručně na záložce „věrnostní systém“ na kartě zákazníka nebo nastavíte, aby se cena v bodech dopočítávala z ceny výrobku. 
 

Pozn.: Pokud máte nastavenou cenu ručně, tak se vždy bere tato cena. A to i v případě, že se cena v bodech jinak dopočítává podle nastavení. 

vs.jpg

1 – Tato možnost se mění podle toho, jak máte nastaven věrnostní systém. Možnosti jsou tyto:

-          Povoleno“ – při nastavení „Jen označené“

-          Zakázáno“ – při nastavení „Všechny kromě vyloučených“ a „Jen ze zvláštního oddělení“

Podrobnosti o tomto nastavení viz druhý bod následujícího obrázku