Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Změna sazby DPH v ZIM z 19% na 20%

Změna sazby DPH v ZIM z 19% na 20%


Vyberte dle možností, jakým způsobem máte zadanou cenu v Manageru (ZIM):
 
  1. V ZIM je vyplněná cena jako Cena bez DPH a u Cena s DPH je políčko prázdné a automaticky se dopočítává:
   1.A Cena s DPH se má po změně sazby DPH zvýšit     
    1.B Cena s DPH zůstane po změně sazby DPH stejná  
 
 
  1. V ZIM je vyplněná cena jako Cena s DPH a u Cena bez DPH  je políčko prázdné a automaticky se dopočítává:
   2.A Cena s DPH se má po změně sazby DPH zvýšit
   2.B Cena s DPH zůstane po změně sazby DPH stejná
 
 
  1. V ZIM je vyplněná Cena s DPH i Cena bez DPH
          3.A Cena s DPH se má po změně sazby DPH zvýšit a cena bez DPH zůstává stejná
 
 
 
(pozn.: Před změnami cen doporučujeme nejdříve provést zálohu skladu pomocí Managera v Servis-Zálohování a obnova ze zálohy.)
 
 
1. V ZIM je vyplněná cena jako Cena bez DPH a u Cena s DPH je políčko prázdné a automaticky se dopočítává:
 
 1.A Cena s DPH se má po změně sazby DPH zvýšit - V ZIM v Nastavení-Globální nastavení-Sazby DPH pozměníte sazbu z 19% na 20%. Uložíte a poté odešlete přes Synchronizaci změny na server.1.B Cena s DPH zůstane po změně sazby DPH stejná - Provedete kroky vypsané v bodě 1.A. Poté se přepnete do agendy Zboží. Označíte si daný produkt (všechny produkty je možné označit najednou pomocí kláves CTRL+A). Přes zelenou ikonku bankovek otevřeme okno pro přecenění cen. Do políčka Zvýšit cenu
 zadáte -1%, odškrtneme políčko Výsledné ceny zaokrouhlovat a uložíte tlačítkem OK. Poté přes Synchronizaci odešlete změny na server.2. V ZIM je vyplněná cena jako Cena s DPH a u Cena bez DPH je políčko prázdné a automaticky se dopočítává:

2.A Cena s DPH se má po změně sazby DPH zvýšit
- Provedete kroky vypsané v bodě 1.A. Poté se přepnete do agendy Zboží. Označíte si daný produkt (všechny produkty je možné označit najednou pomocí kláves CTRL+A). Přes zelenou ikonku bankovek otevřeme okno pro přecenění cen. Do políčka Zvýšit cenu zadáte 1% a uložíte tlačítkem OK. Poté přes Synchronizaci odešlete změny na server.


 
 
2.B Cena s DPH zůstane po změně sazby DPH stejná - Jelikož je Cena s DPH zadaná ručně, nemá změna sazby DPH na tuto cenu vliv, protože uživatelské nastavení ceny, má větší prioritu před výpočtem ceny aplikací. Postačí provést kroky v bodu 1.A. Cena s DPH tedy zůstává stejná i po nastavení nové sazby DPH.
 
 
 
 
3. V ZIM je vyplněná Cena s DPH i Cena bez DPH
 
3.A Cena s DPH se má po změně sazby DPH zvýšit a cena bez DPH zůstává stejná - Cenu s DPH doporučujeme smazat (ponechat pouze Cenu bez DPH) a poté se bude Cena s DPH automaticky dopočítávat.
(smazat ji je možné jednotlivě přímo v Manageru nebo katalog vyexportovat
(např. do CSV) a po úpravě zpět importovat do Managera)


Celý dokument ke stažení