Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Úprava způsobu vyhledávání v Zoner inShop 4

Vyhledávání v Zoner inShop 4 podporuje dva módy:

Fulltextové vyhledávání

Fulltexové vyhledávání má tyto funkce:
 • umí vyhledat výrobky, které obsahují slova shodná se zadaným výrazem nebo začínající na zadaný výraz
 • Podporuje skloňování slov, takže nalezne i slova o stejném slovním základu  (bílá x bílé)
 • Pokud jsou zadané hledané výrazy bez diakritiky nalezene i odpovídající slova s diakritikou
 • Nenalezne slova, která obsahují zadaný výraz uprostřed (nezačínají na zadaný výraz)

Vyhledávání LIKE

Režim LIKE podporuje následující:
 • vyhledá výrobky, které obsahují slova shodná se zadaným výrazem, začínají na zadaný výraz nebo obsahují zadaný výraz uprostřed slova.
 • Pokud jsou zadané hledané výrazy bez diakritiky nalezene i odpovídající slova s diakritikou
 • NEPODPORUJE skloňování slov

Jako výchozí je podporován fulltextový mód vyhledávání, mód LIKE je možné zapnout úpravou šablon.
Pro úpravu jenoduchého vyhledávání stačí upravit šablonu Searchform.ascx. stačí doplnit skryté pole s názvem searchType a přiřadit mu hodnotu like.

<input type="hidden" name="SearchType" value="like" />

Šablona SearchForm.ascx (jednoduché vyhledávání) pak může vypadat následovně:.
 
<div class="search-form">
  <shop:Test Expression = "shop:GetConfigValue(config=CustomerLogin,
Property=SectionTitle)" runat=server>
    <SuccessTemplate>
      <h4><shop:GetText TextId="Caption_EasySearch" runat=server /></h4>  
    </SuccessTemplate>
  </shop:Test>
  <shop:Form ID="simplesearch" action="~/scripts/shop.aspx" runat=server>
    <shop:TextBox Name="searchphrase" size="10" runat=server/>
	<input type="hidden" value="like" name="searchtype" />
    <shop:includebutton Cssclass="tlacitkoObecne"
 Text="shop:GetText(TextId=EasySearch_Button)" Action="DoSearch" runat=server/>
    <shop:Test Parameter1="shop:GetConfigValue(config=Search
,Property=SelectArea)" Parameter2="select" Operator="=" runat=server>
      <SuccessTemplate>
        <br /><shop:LevelSelect Name="limitedlevels" runat=server />
      </SuccessTemplate>
    </shop:Test>
  </shop:Form>
      <ul>
        <shop:Test Expression = "shop:GetConfigValue
(config=Search,Property=AdvancedSearch)" runat=server>
          <SuccessTemplate>
            <li><a href="scripts/shop.aspx?action=AdvancedSearch">
<shop:GetText TextId="EasySearch_Link" runat=server /></a></li>
          </SuccessTemplate>
        </shop:Test>
        
        <shop:Test Expression = "shop:GetConfigValue(config=Search,
Property=ParamSearch)" runat=server>
          <SuccessTemplate>
            <li>
<a href="scripts/shop.aspx?action=ViewTemplate&amp;Path=ParamSearch">
<shop:GetText TextId="ParamSearch_Link" runat=server /></a></li>
          </SuccessTemplate>
        </shop:Test>
      </ul>

</div>

Podobně můžeme upravit i šablony pro rozšířené vyhledávání.