Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Prodej elektronického zboží (4.7.4)

Pod pojmem elektronické zboží si můžeme představit jakýkoliv soubor, který nemá být volně dostupný ke stažení, ale jen po zakoupení a zaplacení konkrétním zákazníkem.

Upozornění:
Funkce je nyní v pilotním provozu, není zaintegrována do všech stávajících šablon a nebyly důkladně otestovány v ostrém provozu všechny její aspekty.

Co je k tomu zapotřebí, jak se co nastaví a jaké je chování? Přinášíme stručný popis

1. Povolit elektronický prodej

Zapíná se v sekci Nastavení internetové části/Konfigurační parametry/Elektronický prodej. Nebude-li povoleno, nepůjde chráněné soubory stahovat ani po jejich zakoupení a zaplacení.


2. Druh výrobku

Musí být nastaven na elektronické zboží
druh_vyrobku_el_zbozi.png


3. Zadání placených souborů a jejich ochrana před volným stahováním

V Zoner inShop Manageru na kartě produktu se na záložce Další soubory objevily podzáložky – Veřejné a Chráněné. Soubory zadané v části Veřejné fungují jako dosud – jsou volně dostupné každému návštěvníkovi prodejny.
Naproti tomu soubory zadané v sekci Chráněné se nahrávají na server do jiné složky, která není přes web přístupná.
Odkaz ke stažení se vytváří pouze zákazníkovi, který jej zaplatil, a je unikátní pro konkrétního zákazníka.
Chranene_soubory.png

4. Volba druhu dopravy a platby

Doprava elektronického zboží je obvykle bezplatná. Je proto zapotřebí rozlišovat, které druhy dopravy se mají použít podle toho, jaké druhy zboží se nachází v košíku.
Na kartě vlastností způsobu doručení lze vazbu na druhy zboží nastavit.Bude-li v košíku zároveň běžné zboží, které musí být fyzicky doručeno, tato doprava nebude k dispozici.
Příslušné platby, které si přejete pro elektronické zboží podporovat, se povolí u dopravy pro elektronickou distribuci.

5. Poslat zákazníkovi odkaz ke stažení emailem

Jakmile zákazník za objednávku zaplatí, měl by se mu poslat email. Povoluje se v konfiguračních parametrech v sekci Emailová komunikace
nastaveni_email_po_zaplaceni.png

Automaticky se provede u online plateb, u kterých systém vrací informaci o zaplacení. V ostatních případech se email pošle, jakmile nastavíte stav platby ve webovém manageru nebo v offline Zoner inShop Manageru a odešlete na server.


6. Zpřístupnění souboru konkrétnímu zákazníkovi a ochrana před zneužitím

Odkaz ke stažení souboru se vytváří s ID unikátním pro konkrétního zákazníka. V nastavení je možné určit, zda se bude vždy vyžadovat přihlášení zákazníka, nebo se umožní stažení souboru i nepřihlášenému zákazníkovi. V druhém případě se k odkazu připojuje dočasný kontrolní kód.
Každé stažení souboru se započítává. Celkový počet stažení souboru na každé zakoupení může být limitován.
Počítají se i neoprávněné pokusy o stažení a dosáhne-li jejich počet určité hranice v nastaveném čase, dočasně se přístup k souboru pozastaví, aby se znesnadnila možnost prolomení ochrany.
Nastavení úrovně zabezpečení je v sekci Nastavení internetové části/Konfigurační parametry/Elektronický prodej/Ochrana souborů.


Přidány nové šablony:

Emails/PaymentAccepted.ascx  - zpráva o zaplacení
Emails/NewDownloadLink.ascx - zaslání nového odkazu ke stažení (např. po expiraci kontrolního kódu)

Nové tagy:

shop:GetBuyedFiles - seznam zakoupených souborů. Může být kompletní pro zákazníka nebo jen pro jednu objednávku (rozlišuje se parametrem ForOrder=true/false).
shop:GetBuyedFile - vrací údaje o zakoupeném souboru (při procházení seznamu shop:GetBuyedFiles nebo může být identifikován z kontextu nebo přímo parametrem referid tagu nebo url).
Parametr Property určuje, jaký údaj o zakoupeném souboru se má vypsat. Může nabývat všech hodnot, jako u tagu shop:GetUrlReference, dále Access, IsPaid, PaymentStateName, DownloadCount, LastDownload, InvalidAccessCount, FirstInvalidAccess, TempSuspended, TempSuspendedOn, Disabled, ValidTo, dále pak vlastnosti objednávky přes prefix Order a vlastnosti zakoupeného výrobku přes prefix OrderedProduct.Product

Rozdělování výpisu obsahu košíku podle druhu zboží

Tagům shop:GetCart, shop:GetSubmitOrder, shop:GetOrder přidány vlastnosti (možné hodnoty parametru Property)  HasElectronicGoods, HasNonElectronicGoods, HasService

Tagům shop:CartList  a shop:GetOrderedProducts přidán parametr ProductKinds, který může obsahovat seznam druhů zboží
např. <shop:CartList ProductKinds="PRODUCT,SECONDHAND,RECONDITIONED,DAMAGED,SERVICE" runat=server>
vypíše jen ty položky v košíku, které nejsou elektronickým zbožím, naopak
<shop:CartList ProductKinds="ELECTRONICGOODS" runat=server>
jen takové, které jsou elektronickým zbožím.
Tag shop:GetCartSum sečte číselný údaj položek v košíku určený parametrem Property. Lze omezit parametrem ProductKinds obdobně jako v tagu shop:CartList.
Property:
  • TotalItem - počet položek,
  • TotalQuantity - součet množství jednotlivých položek
  • CustomerPriceForRequiredAmount - součet cen bez DPH
  • CustomerPriceForRequiredAmountWithVAT - součet cen s DPH
  • Number1-Number10 - součet vlastních čísel položek
  • Number1ForRequiredAmount - Number10ForRequiredAmount - součet vlastních čísel násobených množstvím v košíku.
  • a další číselné vlastnosti tagu shop:GetCartItem.