Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Poštovné podle rozměru balíku (5.0.5)

  • Konkurenční tlak na co nejnižší cenu dopravy roste.
  • S rozmachem doručovacích služeb do výdejních boxů roste poptávka po výpočtu ceny dopravy podle rozměrů balíků.
  • Bez znalosti konkrétního rozmístění objednaného zboží v balíku není možné jednoznačně určit správnou cenu dopravy.
  • od verze 5.0.5

Úvod

Např. populární Zásilkovna má dva tarify podle rozměru (a také hmotnosti) balíku. Rozměr je limitován nejen nejdelším rozměrem, ale zároveň také součtem všech tří rozměrů.
Neumí-li eshop správně spočítat cenu, je nutné ji navýšit tak, aby drtivá většina objednávek, kterou lze zaslat v nižším tarifu, zaplatila případné ztráty při zaslání většího zboží nebo většího množství za vyšší tarif. Správný výpočet s ohledem na fyzické rozložení zboží v prostoru balíku zvyšuje konkurenceschopnost prodejny.

Kde je problém?

Můžete namítnout, že změřit velikost a podle ní stanovit cenu je snadné. Problém je právě ve stanovení té velikosti, je-li objednáno více než 1–2 produkty. Neexistuje žádný vzoreček, podle kterého by bylo možné vypočítat velikost balíku. Je zapotřebí zkusit dát produkty k sobě a pak „změřit“.
  • pat-a-mat-skatule.jpgDvě krabičky lze vzájemně v prostoru umístit 216 způsoby, některé jsou symetrické – ale i tak může být 18 různých rozměrů balíku.
  • Pro tři krabičky je již téměr 20 tisíc možností vzájemných pozic a s každou další krabičkou počet rychle narůstá.
  • Pro pět krabiček je možností přes 880 milionů.
  • Čím více krabiček, tím déle také trvá každý pokus.

Jak to funguje

Inshop si vytipuje rozměry krabic, a pak do nich zkusí umístit zboží. Když se to napoprvé nepodaří, zkusí to jinak.
Vyzkouší takto rozložení zboží v různých konfiguracích rozměrů balíků tak, aby byla cena za dopravu co možná nejnižší.
jakou-krabici.jpgMožných konfigurací rozměrů krabic a rozmístění zboží v nich může být obrovské množství, Inshop zkouší různé konfigurace, provede alespoň několik pokusů pro danou konfiguraci. Respektuje přitom maximální hmotnost balíku, případné příznaky zboží „Křehké“ a „Neklopit“.
Postupuje se tedy obdobně, jako by to dělal člověk, avšak s výhodou rychlosti a více opakování.

Opravdu nejnižší cena?

Nalézt nejnižší možnou cenu za dopravu, tj. rozmístit objednané zboží do co nejmenšího počtu co nejmenších balíků nemusí být v reálném čase možné. Počet možností roste s počtem objednaných kusů velmi rychle a velmi brzy nabývá astronomických hodnot. Inshop nalezení nejlepší existující možnosti nemůže slíbit. Udělá několik pokusů od nejlevnější možnosti, když se pro ni řešení nenalezne, zkouší tu další v pořadí podle ceny.
Smysl vidíme v tom, že je možné zaručit, že vás doprava nebude stát ve skutečnosti více.

Přitom může program vyzkoušet více kombinací, než by to dokázal člověk, a skutečně může nalézt i takové řešení, které by člověk nenalezl.
Rozdělení zboží do balíků

„A jak mám, k čertu, zboží do krabice dostat?“

Pouhá informace, že lze zboží umístit do 1 nebo 2 balíků o určitých rozměrech, nemusí stačit. Aby obsluha, která bude objednávku vyřizovat, věděla, jak zboží v balících rozmístit, může si nalezené řešení v Manageru zobrazit.


Případně si přehrát postup:Rozměry krabic pro balíky

Rozměr krabice lze určit výpočtem podle požadovaných limitů, které musí splnit.
Je-li nastaveno omezení na všechny tři rozměry, vyhovuje právě jedna krabice o daných rozměrech. Menší krabice nemá smysl zkoušet, cenu dopravy to nesníží a pojmou méně zboží.

Je-li nastaveno omezení na nejdelší rozměr L, vyhovuje také právě jedna krabice o rozměru L x L x L. Každá s menší výškou nebo šířkou vyhoví také, ale pojme méně zboží a cenu dopravy to nesníží.

Při nastavení omezení na součet všech tří rozměrů je situace odlišná, možných rozměrů krabic, které omezení splní, může být více. Největší objem má sice krychle o rozměru a = Součet / 3, avšak delší krabice s menším objemem (také splňující limit na součet rozměrů) může pojmout delší produkt, který se do krychle nevejde.

Reálně používané krabice

Výšeuvedeným způsobem lze určit maximální rozměry, které splňují nastavené limity dopravy (nebo cenového pásma). To však neznamená, že právě takovu krabici máte k dispozici. V Inshopu si v číselníku krabic můžete zvolit, které krabice chcete skutečně používat, a při skládání zboží do balíků si z nich Inshop vybere takové, které splňují požadované limity. Přitom se bere v potaz nejen jejich vnější rozměr, ale i tloušťka stěn krabice a její vlastní hmotnost. Je-li nalezeno řešení pro více krabic, upřednostňují se krabice s nižší cenou.
Pokud se nepodaří z těchto krabic žádnou vybrat, pak teprve Inshop přistoupí k určení krabice výpočtem.
agenda-krabice.png

a-je-to.jpg

Příklad

Vyzkoušet funkčnost je možné na prodejně krabicky.inshop.cz, v kategorii Krabičky jsou připravené výrobky s definovanými rozměry. Poštovné podle rozměru je nastaveno pro dopravu Zásilkovna.

Omezení systému

Licence
V některých licencích nemusí být funkčnost dostupná. V jiných může být omezena počtem balíků.

Tvar
Uvažuje se zboží pouze ve tvaru kvádru – „krabičky“.
Při automaticky generovaných krabicích výpočtem se rozměry stanovují na celé centimetry.
Důkladnější zabalení u položek s příznakem "Křehké" se u promítne tím, že se před skládáním balíku zvětší její rozměry o stanovený okraj.
Doba
Čas na hledání řešení je omezen, nakupující nemůže čekat dlouho na zobrazení pokladny s vypočítanou cenou dopravy. Pokud ve vymezeném čase (zatím není přesně stanoven) není nalezeno řešení, použije se pouze přibližné dělení zboží do balíků podle jeho objemu s největším možným rozměrem pro danou dopravu, s ohledem na běžně dosahovanou zaplnitelnost krabice a maximální hmotnost balíku.
Množství
Při větším množství objednaných položek může být namísto dělení do balíků podle fyzických rozměrů rovnou použit přibližný výpočet podle objemu. Na výpočet naplnění tun zboží do kontejneru systém navržen není.

Pro jednu položku se krabice nestanovuje, rozměr balíku je dán rozměrem položky.

 

Kvůli optimalizaci se používají v algoritmu následující redukce

Kombinace pásem
Při počtu balíků větším než 5 se neberou v úvahu všechny možné kombinace cenových pásem, bere se 5 nejvyšších pásem a pak do pěti balíků v nižších pásmech. Při větším počtu než 10 se uvažuje 10 v nejvyšším pásmu a kombinuje se s 5 v nižších pásmech, atd. Tj. nezkouší se např. 1 balík v nejvyšším pásmu a k němu 10 balíků v nejnižším pásmu.
Počet krabic
Je-li k dispozici větší množství krabic, berou se jen ty, které nejsou v porovnání s objemem zboží příliš malé ani příliš velké.
Vícenásobné položky
Je-li zakoupeno více kusů stejné položky, zkouší je algoritmus seskupit několik k sobě do větší „krabičky“, aby se snížilo množství krabiček, které je zapotřebí do krabice poskládat. Na ilustračních obrázcích výše jsou takovéto vícenásobné krabičky odděleny čárkovaně.