Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Vyhledávání a filtrování zboží

Vyhledávání je v Zoner inShop 4 prováděno voláním skriptu shop.aspx a specifikovaným parametrem action="dosearch" například tímto odkazem:

<a href="http://vas_obchod.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=dosearch
&amp;dalsi_podminky">Výsledky vyhledávání</a>

Parametr action a další vyhledávací podmínky mohou být předávány buď v querystringu, jak je tomu v předchozím příkladu, nebo metodou POST, jako pole ve formuláři.
<form name="search" action="http://vas_obchod.cz/inshop/scripts/shop.aspx?" 
method="post">
<fieldset>
<input type="hidden" name="action" value="dosearch">
<input type="hidden" name="vyhledavaci_podminka" value="hodnota podmínky">
<input type="submit" name="Send" value="Odeslat">
</fieldset>
</form>
Při kliknutí na odesílací tlačítko formuláře, dojde k zobrazení výsledků vyhledávání.

Zobrazení výsledků

Pokud není specifikán způsob zobrazení v parametrech, výsledky se zobrazí buď jako katalog nebo ceník, což závisí na aktuálním zobrazení. Pokud zákazník prochází obchod v katalogovém zobrazení a klikne na odkaz pro vyhledávání, výsledky se též  zobrazí jako katalog. Pokud je odkaz umístěn na jiném webu, zobrazí se výsledky vyhledávání ve výchozí obrazení nastavený v Zoner inShop Manageru. Způsob zobrazení lze ovlivnit následujícími parametry - předané formulářem nebo přímo v querystringu:
 • ViewType - pokud je zadána hodnota catalogue, použije se k zobrazení výsledků šablona catalogue.ascx, pokud je zadána hodnota pricelist, použije se šablona pricelist.ascx.
 • Path - pomocí tohoto parametru lze specifikovat cestu k sablone, která se má použít pro zobrazení výsledků.
 • LayoutIncluded - true/false, pokud je zadána hotnota false, zobrazí se jen vygenrovaná šablona, bez levého, pravého, horního a spodního sloupce. Pokud parametr není zadán, je použita hodnota true.

Omezení vyhledávání na kategorii

Jestliže není použit žádný upřesňující parametr, je vyhledávání omezeno na katuální kategorii. Jinou kategorii lze definovat pomocí následujících parametrů:
limitedlevels - idúrovně ve které se má výrobek hledat

Příklad: Vyhledávání bude omezeno na úroveň s ID 3:
<a href="http://vas_obchod.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=dosearch
&amp;limitedlevels=3&amp;otherparams">Výsledky vyhledávání</a>


Parametry vyhledávání

Jednoduché vyhledávání

Výraz pro jednoduché vyhledávání, tak jak je definováno ve standardních šablonách je zadán parametrem searchphrase.
<a href="http://vas_obchod.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=dosearch
&amp;searchphrase=hledane_slovo">Výsledky vyhledávání</a>
Vyhledávání je stadnardně prováděno v polích katalogové číslo, název, výrobce, popis výrobku a rozšířený výrobek.

Rozšířené vyhledávání

Zoner inShop4 u možňuje hledat zboží podle následujících parametrů:
 • ProductName - název výrobku
 • ProductCatalogueNumber - katalogové číslo
 • ManufacturerName - název výrobce
 • ManufacturerID - ID výrobce
 • ProductAction - příznak Akce
 • Sale - příznak výprodej
 • Hidden - příznak Skryto
 • IsNew - příznak Novinka
 • NotInStore - příznak Není na skladě
 • Preparing - příznak Připravuje se
 • Hideprice - příznak Skrytá cena
 • Sellingnotallowed - příznak Prodej zakázán
 • Tip - příznak tip
 • Parlog1 - příznak Vlastní 1
 • Parlog2 - příznak Vlastní 2
 • Parlog3 - příznak Vlastní 3
 • DateAdd - datum přidání
 • DiscountsDisabled - příznak Slevy zakázány
 • ProductPrice - cena výrobku
 • ProductPriceWithVat - cena výrobku s DPH
 • MaxOld - "Stáří" výrobku, počet dní od data přidání
 • ProductDescription - popis výrobku
 • ProductEnhancedDescription - rozšířený popis výrobku
 • ProductKeywords - klíčová slova
 • ProductPicture - obrázek výrobku
 • ProductThumbnail - náhled obrázku
 • ProductType  - typ výrobku 0 - standardní, 1 - sestava, 2 - konfigurovatelná sestava
 • InLevelsHidden - Příznak skryto u kategorie, kde je výrobek zařazen
 • UserText1 - Vlastní text 1
 • UserText2 - Vlastní text 2
 • UserText3 - Vlastní text 3
 • UserText4 - Vlastní text 4
 • UserText5 - Vlastní text 5
 • UserNumber1 - Vlastní číslo 1
 • UserNumber2 - Vlastní číslo 2
 • UserNumber3 - Vlastní číslo 3
 • MinPrice - minimální cena výrobku, vyhledá všechny výrobky, jejichž cena je vyšší než hodnota prametru
 • MaxPrice - maximální cena výrobku, vyhledá všechny výrobky, jejichž cena je nižší než hodnota prametru

Příklad 1: Vyhledá výrobky, které v názvu obsahují slovo child nebo men.
<a href="http://vas_obchod.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=dosearch
&amp;productname=Men%20or%20child">Výsledky vyhledávání</a>

Příklad 2: Vyhledá výrobky od výrobce s ID 4 a ID 8
<a href="http://vas_obchod.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=dosearch
&amp;manufacturerid_1=4&amp;manufacturerid_2=8">Výsledky vyhledávání</a>

Řazení výrobků

Zoner inShop 4 umožňuje měnit řazení podle stejných polí, které jsou použity při vyhledávání. Specifikovat řazení můžeme pomocí parametrů:
 • Ordering - název pole, podle kterého se má řadit
 • OrderType - hodnoty ASC/DESC - určuje, zdali má být řazení sestupné-vzestupné.
 •  
Příklad 1: Zobrazí výrobky od výrobce s ID 4 seřazené sestupně podle ceny.
<a href="http://vas_obchod.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=dosearch
&amp;manufacturerid_1=4&amp;ordering=ProductPrice&mp;ordertype=desc">Výsledky vyhledávání</a>


Příklad 2:
Vícenásobné řazení.

Výrobky je možné řadit i podle více parametrů, například přednostně zobrazovat výrobky s příznakem Tip a  další výrobky podle jejich názvu. Odkaz na takové řazení vypadá následovně:

<a href="http://vas_obchod.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=dosearch
&amp;manufacturerid_1=4&amp;ordering_0=Tip&amp;ordering_1=ProductName
&amp;ordertype_0=desc&amp;ordertype_1=asc">
Výsledky vyhledávání</a>