Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Struktura souborů na serveru

Soubory prodejny a její data se na serveru nacházejí vždy ve složce inshop, která je vytvořena v rámci domény nebo v rámci univerzální domény inshop.cz. Do této složky můžete normálně přistupovat přes FTP protokol. Ve složce inshop se nacházejí tyto další složky:

 • scripts -zde jsou uloženy všechny aspx skripty pro běh prodejny. Složka je dostupná pouze administrátorovi a provozovatel obchodu do ní nemá přístup
 • bin - zde jsou uloženy všechny knihovny aplikace a konfigurační soubory aplikace. Složka je dostupná pouze administrátorovi.
 • App_Code,WebServices - zde jsou uloženy soubory webových služeb sloužící pro datovou výměnu a optimalizaci obchodu. Složka je dostupná pouze administrátorovi. 
 • Pages - složka pro ukládání vlastních šablon.Pokud aplikace při zobrazování hledá šablonu s určitým jménem, přednostně ji hledá ve složce Pages, pokud není naleznete ve složce Layout\Tempates\Default.
 • Precompiled - obsahuje předkompilované šablony. K předkompilaci dochází při každé datové výměně, při které se mění konfigurace webové části, takže jakýkoliv ruční zásahy v této složce se smažou během takové datové výměny.K předkompilaci jsou požity šablony ve složce Pages a Templates.
 • Layout - složka obsahuje obrázky,standardní šablony, schémata (CSS soubory) .
Templates - obsahuje sady standardních šablon (ascx soubory). Složka je jen ke čtení, Modifikované šablony je možné ukládat do složky Pages, odkud se budou brát přednostně. Jednotlivé sady jsou uloženy v podadresářích, sadu šablon je možné vybrat v Zoner inShop Manageru.

Schemata - složka obsahuje definice jednotlivých schémat. Každé schéma je uloženo v podadresáři jehož název odpovídá označení schématu v Zoner inShop Manageru. Ve složce schématu jsou uloženy css soubory, obrázky schématu jsou uloženy v podsložce Images.

Img - další obrázky aplikace, které nejsou součástí schémat.
 
 • Catalogue - obrázky a náhledy výrobků a kategorií. 
 • Files - úvodní stránka prodejny, kategorií a další soubory k výrobkům. 
 • SearchEngines - tato složka je dostupná jen pro čtení. Obsahuje konfigurační soubory, které slouží pro generování XML souborů pro vyhledávače.Provozovatel obchodu může zapisovat do složky config/user, kde může ukládat vlastní konfigurace generování XML.
 • Robots - složka obsahuje XML soubory pro vyhledávače.
 • Images - další obrázky pro statistiky, vlajky