Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Seznam základních šablon

Složka Templates/Default


3DSecurePaymentInfo.ascx Statická stránka - Informace o platbě 3DSecure
3DSecureSelectCard.ascx Výběr karty pro platbu 3DSecure
AdvancedSearch.ascx Formulář pro rozšířené vyhledávání
BasicCatalogue.ascx Zobrazení karty výrobku v katalogu
BetterPrice.ascx Email - Našli jste jinde lepší cenu?
BookmarkedProducts.ascx Seznam oblíbených výrobků
BottomMenu.ascx Spodní menu
Cart.ascx Zobrazení košíku
CartExtraPay.ascx Příplatky v souhrnu
CartItemExtraPay.ascx Příplatky u jednotlivého zboží
Catalogue.ascx Zobrazení katalogu
CatalogueDiscussion.ascx Diskuze v katalogu *
ColumnCatalogue.ascx !!! Nepoužíváme !!!
CompareList.ascx Porovnání výrobků
CompareProperities.ascx Vlastnosti porovnávaných výrobků
ComponentSelect.ascx Výběr komponent výrobku
ConfigurableComponents.ascx Seznam konfigurovatelných komponent zboží
Contact.ascx Statická stránka - Kontakt
CurrencySelection.ascx Výběr měny
CustomerLogin.ascx Formulář pro přihlášení zákazníka
CustomerSection.ascx Panel přihlášeného zákazníka
DateUpdate.ascx Datum aktualizace
DefSelectableProps.ascx Definování zákaznické volby výrobku
Discussions.ascx Zobrazení diskuzí *
EditSubject.ascx Žádost o formulář pro editaci subjektu
Error.ascx Chybová hlášení
ExtraPayCatalogue.ascx Příplatky v katalogu
Filters.ascx Filtry výběru zboží
Footer.ascx Patička webu
GsmBanking.ascx Mobilní banking
Guaranty.ascx Statická stránka - Reklamační podmínky
Header.ascx Hlavička webu
HorizontalComponentSelect.ascx Horizontální výběr komponent
Checkout.ascx Jednostránková pokladna
Checkout_Customer.ascx Pokladna průvodce - zákazník
Checkout_Delivery.ascx Pokladna průvodce - způsob doručení
Checkout_Payment.ascx Pokladna průvodce - způsob platby
Checkout_Step.ascx Pokladna průvodce - ikony jednotlivých kroků
Checkout_SumInfo Pokladna průvodce - souhrn objednávky u každého kroku
Checkout_SumInfoExtraPay.ascx Pokladna - souhrn příplatků
Checkout_Summary.ascx Pokladna průvodce - celkový souhrn objednávky
CheckoutSumInfo_ItemExtraPay.ascx Pokladna - Příplatky u jednotlivého zboží
LanguageSelection.ascx Výběr jazyka
Layout.ascx Šablona, která tvoří základní rám
LayoutForPress.ascx Šablona pro tisk
LayoutWithoutCols.ascx Šablona bez postranních sloupců
LayoutWithoutFrame.ascx Šablona bez základního rámu
Left.ascx Levý sloupec
LeftInfoColumn.ascx Informační blok textu v levém sloupci
LevelStartPage.ascx Úvodní stránka kategorie
LevelstTree.ascx Strom kategorií
Login.ascx Žádost o formulář pro přihlášení
LoginFault.ascx Neúspěšný výsledek přihlášení
LostPassword.ascx Šablona pro získání ztraceného hesla
MailOrderExtraPay.ascx Příplatky v mailu objednávky
MailOrderExtraPaySum_Text.ascx Příplatky v mailu objednávky
MailOrderExtraPaySumToCust_Text.ascx Příplatky v mailu objednávky pro zákazníka v prostém textu
MailOrderExtraPaySumToCustomer.ascx Příplatky v mailu objednávky pro zákazníka
MailOrderExtraPaySumToMerchant.ascx Příplatky v mailu objednávky pro obchodníka
MailOrderExtraPayToMerchant.ascx Příplatky v mailu objednávky pro obchodníka
MailSent.ascx Email byl odeslán.
Main.ascx Hlavní rám obsahu (střední sloupec)
MainSelection1.ascx Uživatelský výběr 1 na titulní straně
MainSelection2.ascx Uživatelský výběr 2 na titulní straně
Manual.ascx Statická stránka - Manuál
NavigationBar.ascx Ve výchozích šablonách se nepoužívá
OfflineBank.ascx Platba bankovním převodem
OrderDetail.ascx Zobrazení detailu objednávky
OrderExtraPay.ascx Zobrazení příplatků v objednávce
Orders.ascx Zobrazení všech starších objednávek
OrderStateChange.ascx Změna stavu objednávky
OrderSummary.ascx Souhrn objednávky
Pager.ascx Stránkovač
ParamSearch.ascx Formulář parametrického vyhledávání
PasswordChange.ascx Formulář pro změnu hesla
PasswordRequestFault.ascx Neúspěšný požadavek na změnu hesla
PasswordRequestSuccess.ascx Úspěšný požadavek na změnu hesla
PaymentFailed.ascx Zobrazení odmítnutí platby
PaymentFailedEkonto.ascx Zobrazení odmítnutí platby Ekonto
PaymentSuccess.ascx Zobrazení úspěšného zaplacení objednávky
PaymentSuccessEkonto Úspěšné zaplacení přes Ekonto
PriceList.ascx Zobrazení ceníku
ProductConfiguration.ascx Konfigurace produktu
ProductDetailPageable.ascx Zobrazení stránkovatelného detailu
ProductDetailPager.ascx Stránkovač u zobrazení stránkovatelného detailu
ProductDetailSimple.ascx Zobrazení nestránkovatelného detailu
ProductsGroups.ascx Kolekce komponent výrobku
ProductQueryForm.ascx Formulář - Dotaz na výrobek
QuickOrder.ascx Šablona s formulářem pro rychlou objednávku
Rating.ascx Hodnocení *
RegisterNewSubject.ascx Žádost o formulář pro registraci subjektu
Registration_AccountPart.ascx Registrace nového uživatele - účet
Registration_ContactPart.ascx Registrace nového uživatele - kontakt
Registration_DeliveryPart.ascx Registrace nového uživatele - dodací údaje
Registration_FirmPart.ascx Registrace nového uživatele - firemní údaje
Registration_InvoicePart.ascx Registrace nového uživatele - fakturační údaje
Right.ascx Pravý sloupec
RightInfoColumn.ascx Informační blok textu v pravém sloupci
SearchForm.ascx Formulář jednoduchého vyhledávání
SearchForm1.ascx Formulář v rozšířeném vyhledávání - najít výrobky
SearchForm2.ascx Formulář v rozšířeném vyhledávání - najít výsledky
SelectableProperties.ascx  
SelectBar.ascx Ve výchozích šablonách se nepoužívá
SelectLinked1.ascx Nepoužíváme
SelectLinked2.ascx Nepoužíváme
SelectLinked3.ascx Doporučujeme
SelectLinked4.ascx Zvlášť doporučujeme
SelectLinked5.ascx Alternativní nabídka
SelectTableProperties.ascx Zákaznické volby výrobku
SellingWithItem.ascx S tímto výrobkem se nejvíce prodává
SendLink.ascx Formulář - Doporučte výrobek známým
ShoppingCartPreview.ascx V současné době se nepoužívá
SubAccounts.ascx Výpis podúčtů
SubmitOrder.ascx Potvrzení objednávky
SuccessEditSubject.ascx Úspěšný výsledek změny subjektu
SuccessLogin.ascx Úspěšný výsledek přihlášení
SuccessRegisteredSubject.ascx Úspěšný výsledek registrace subjektu
SuccessSend.ascx Úspěšné odeslání
TableProperties.ascx Tabulka parametrů zboží
Test_Template.ascx Testovací stránka pro monitoring
TopMenu.ascx Horní menu
TotalPrice.ascx Celková cena nákupu
TradeTerms.ascx Statická stránka - Obchodní podmínky
UrlReference.ascx Odkazy k detailu výrobku
UserData.ascx Data uživatele
UserSelection1.ascx Uživatelský výběr 1 - levý nebo pravý sloupec
UserSelection2.ascx Uživatelský výběr 2 - levý nebo pravý sloupec
UserSelection3.ascx Uživatelský výběr 3 - levý nebo pravý sloupec
VerticalComponentSelect.ascx Vertikální výběr komponent

Poznámka:
- šablony označené * (hvězdičkou) připravujeme a nejsou v INSHOP4 ještě používané