Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:Test

Tag umožńuje podmíněné vkládání HTML kódu. Pokud je splněna podmínka definovaná v parametrech Empty, Expression,FileExists, Parameter1 + Parameter2 + Operator, zobrazí se kód uzavřený v tagu SuccessTemplate, případně v parametru SuccessResult, pokud podmínka neplatí vloží se kód v tagu AlternativeTemplate, příp. v parametru AlterenativeResult.

Základní syntaxe
<shop:Test runat="server" >
<SuccessTemplate>
</SuccessTemplate>
<AlternativeTemplate>
</AlternativeTemplate>
</shop:Test>
Příklad
<shop:Test Expression="shop:IsAnonymousUser" runat="server">
 <SuccessTemplate>
  Prosím přihlaste se.
 </SuccessTemplate>
</shop:Test>
Nepřihlášenému uživateli se objeví věta:"Prosím přihlaste se." Alternativní šablona (AlternativeTemplate) psát nemusíme, pokud při nesplnění podmínky nechceme zobrazit např. jiný text.
Typ tagu: Kolekce
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

<SuccessTemplate>

Pokud je splněna podmínka testu zpracuje se HTML kód uzavřený tagem SuccessTemplate. Využití stejné jako u AlternativeTemplate.

Datový typ: String
Poznámka:

<AlternativeTemplate>

Pokud není splněna podmínka testu zpracuje se HTML kód uzavřený tagem AlternativeTemplate.

Příklad
<shop:Test Expression="shop:IsAnonymousUser" runat=server>
 <AlternativeTemplate>
  Jsem přihlášen.
 </AlternativeTemplate>
</shop:Test>
Pokud jsem anonymní nepřihlášený uživatel, nevloží se mi nic. Pokud jsem přihlášený uživatel, zobrazí se mi věta: "Jsem přihlášen."
Datový typ: String
Poznámka:

SuccessTemplateFile

Pokud je splněna podmínka testu vloží se do stránky HTML kód uložený v souboru uvedeného v tomto parametru.

Datový typ: String
Poznámka:

AlternativeTemplateFile

Pokud není splněna podmínka testu vloží se do stránky HTML kód uložený v souboru uvedeného v tomto parametru.

Datový typ: String
Poznámka:

SuccessResult

Pokud je splněna podmínka testu a není definová tag SuccessResult zobrazí se na stránce text definovaný tímto parametrem. Využití stejné jako u AlternativeResult.

Datový typ: String
Poznámka:

AlternativeResult

Pokud není splněna podmínka testu a není definová tag AlternativeTemplate zobrazí se na stránce text definovaný tímto parametrem.

Příklad
<shop:Test Expression="shop:GetConfigValue(config=ShowData,Property=ShowCurrency)" 
AlternativeResult="shop:GetCurrency" runat=server />
Pokud je nastaveno v Manageru "Zobrazovat u cen symbol měny" na ANO - nevloží se nic, pokud je nastaveno NE nezobrazovat, vloží se nám symbol měny. Využití například v šabloně košíku pro vložení symbolu měny k popisu řádku "Celková cena nákupu v "
Datový typ: String
Poznámka:

Empty

Tato podmínka je vyhodnocena kladně v případě, že výsledkem výrazu v tomto parametru je prázdný řetězec. V opačném případě je zobrazen kód v tagu AletrnativeTemplate.

Příklad
<shop:Test Empty="shop:GetProduct(Property=Picture)" runat=server>
 <AlternativeTemplate>
  <shop:IncludeImage src="shop:GetProduct(Property=Picture)" runat="server"/>
 </AlternativeTemplate>
</shop:Test>
Pokud není pole pro velký obrázek prázdné, respektive pokud je v databázi u výrobku velký obrázek, vloží se nám.
Datový typ: String
Poznámka:

Parameter1

Podmínka se vyhodnocuje proovnáním parametru Parameter1 a Parameter2. Způsob porovnávání je definováno parametrem Operator.

Datový typ: String
Poznámka:

Parameter2

Podmínka se vyhodnocuje proovnáním parametru Parameter1 a Parameter2. Způsob porovnávání je definováno parametrem Operator. Pokud není Parameter2 naplněn, je použita jako výchozí hodnota prázdný řetězec.

Datový typ: String
Poznámka:

Operator

Podmínka se vyhodnocuje porovnáním parametru Parameter1 a Parameter2. Způsob porovnávání je definováno parametrem Operator, který múže mít hodnoty "=","<",">","<=",">=" atd. Pokud není parametr Operator naplněn, použije se výchozí hodnota "=".

Dostupné hodnoty
 • = - rovná se (výchozí hodnota pokud není Operator uveden)
 • < - menší než
 • > - větší než
 • <= - menší nebo rovno
 • >= - větší nebo rovno
 • <> - různý od
Příklad
<shop:Test Parameter1="shop:GetConfigValue(config=Catalogue,Property=ShowMarkAs)" 
Parameter2="text" Operator="=" runat="server">
 <SuccessTemplate>
  <shop:GetText TextID="Catalogue_Action" runat=server />
 </SuccessTemplate>
 <AlternativeTemplate>
  <shop:IncludeImage ImageIdentifier="par_Action" runat="server" />
 </AlternativeTemplate>
</shop:Test>
Pokud je v Manageru nastaveno, že se mají příznaky zobrazovat jako text, vyhodnotí se, že parametr1 se rovná parametru2 a test vyhodí SuccessTemplate. Pokud je v Manageru nastaveno zobrazovat příznaky jako obrázky (parametr1 se nerovná parametru2), vyhodnotí se test záporně a zobrazí AlternativeTemplate, tedy příznak jako obrázek.
Datový typ: String
Poznámka:

FileExists

Podmínka testu je vyhodnocena kladně v případě, pokud je nalezen soubor, jehož umístění je definováno tímto parametrem.

Dostupné hodnoty
Cesta k souboru například ve tvaru /inshop/Files/neco.gif.
Příklad
<shop:Test FileExists="/inshop/Files/neco.gif" runat="server">
 <SuccessTemplate>
  Našel soubor
 </SuccessTemplate>
 <AlternativeTemplate>
  Bohužel nenašel soubor
 <Pokud bude v adresáři Files soubor neco.gif, vyhodnotí se podmínka kladně a zobrazí se nám nápis Našel soubor. V případě, že soubor v adresáři není, zobrazí se text Bohužel nenašel soubor.
Datový typ: String
Poznámka:

Expression

Tato podmínka je vyhodnocena kladně v případě, že výsledkem výrazu v tomto parametru je hodnota TRUE (PRAVDA), pak je zobrazen HTML kód v SuccessTemplateAlternativeTemplate.

Příklad
<shop:Test Expression="shop:GetConfigValue(config=Basic,Property=PriceTitle)" runat=server>
 <SuccessTemplate>
  <h4><shop:GetText TextID="Caption_TotalPrice" runat=server/></h4>
 <Pokud je nastaveno, že se má zobrazovat nadpis ceny nákupu, zobrazí se (Vyhodnotí se podmínka jako True a vrátí nám co je v SuccessTemplate), v opačném případě se nám nezobrazí nic.
Datový typ: String
Poznámka: