Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetUrlReference

Vrátí parametry odkazu

Základní syntaxe
<shop:GetUrlReference Link="" LinkDisplayType="" RenderAsTable="" runat="server" />
Příklad
<shop:urlreferences runat="server">
<TagHeader>
  <h3 class="breadcrumbs"><shop:GetText TextID="UrlReference_Title" runat="server" />
</h3>
  <table cellspacing="0" class="product-list">
</TagHeader>
<TagBody>
  <tr>
    <shop:geturlreference property="Link" LinkDisplayType="IconLeft"
renderastable="True" runat="server"/>
  </tr>
</TagBody>
<TagFooter>
  </table>
</TagFooter>
</shop:UrlReferences>
Vypíše seznam odkazů v tabulkové podobě. Odkazy jsou zobrazeny podle nastavení konfigurace v manageru.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

LinkDisplayType

Způsob zobrazení odkazu. Pokud není uveden LinkDisplayType, způsob zobrazení se bere z nastavení Zoner inShop Managera.

Dostupné hodnoty
 • ICONLEFT - Ikona vlevo
 • ICONRIGHT - Ikona vpravo
 • ICONABOVE - Ikona nad textem
 • ICONUNDER - Ikona pod textem
 • ONLYICON - Zobrazit pouze ikonu
 • ONLYTEXT - Zobrazit pouze text
Datový typ: String
Poznámka:

Property

Název parametru, který má být zobrazen.

Dostupné hodnoty
 • link - vrátí celý odkaz uzavřený v tagu, včetně popisu <a>
 • url - vrátí url uzavřený v tagu <a>
 • description - vrátí popis odkazu
 • windowposition - vrací zdali bude odkaz otevřen do nového okna, do stávajícícho atd.
Datový typ: String
Poznámka:

RenderAsTable

Pokud je hodnota nastavena na True, zobrazí se odkaz v <tr><td>

Datový typ: Boolean
Poznámka:

Související články

 • UrlReferences