Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetProperty

Vrátí vlastnost parametru nebo volitelné vlastnosti

Základní syntaxe
<shop:GetProperty Property="" runat="server" />
Příklad
<shop:SelectablePropertiesList runat=server>
  <TagHeader></TagHeader>
  <TagBody>
    <h4><shop:GetProperty Property="Property.Name" runat=server /></h4>
    <shop:GetProperty Property="Value" Mode="radiobuttonlist" runat=server />
  </TagBody>
  <TagFooter></TagFooter>
</shop:SelectablePropertiesList>
Zobrazení sestavy v šabloně SelectableProperties.ascx pomocí shop:GetProperty
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Mode

Dostupné hodnoty
 • radiobuttonlist - hodnoty zobrazí jako radio list
Datový typ: String
Poznámka:

Property

Vlastnost parametru/volitelné vlastnosti výrobku, kterou chceme zobrazit.

Dostupné hodnoty
 • IDProperty
 • Unit - měrná jednotka
 • ParamSearchDisabled - příznak "parametrické vyhledávání zakázáno"
 • ParamSearchControlType - typ výběru hodnoty v parametrickém vyhledávání
 • MustChoose - příznak "Musí být zadáno" pro volitelný parametr
 • AllowOwnTextValue - umožnit zákazníkovi zadat vlastní hodnotu
 • WriteToOrder - vždy zapisovat do objednávky
 • Type - typ hodnoty
 • DateFrom, DateTo, DateStep - hranice datumu a krok v případě, že se jedná o volbu z rozsahu datumu
 • DefaultDate - výchozí datumová hodnota
 • NumberFrom, NumberTo, NumberStep - hranice číselného rozsahu a krok v případě, že se jedná o volbu čísla z rozsahu
 • DefaultNumber - výchozí číselná hodnota
 • DefaultBool - výchozí logická hodnota
 • DefaultPropertyTextValue.ValueType
 • DefaultPropertyTextValue.Value - výchozí textová hodnota
Příklad
<shop:GetProperty Property="Value" Mode="radiobuttonlist" runat=server />
Datový typ: String
Poznámka: