Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetProduct

Vrátí požadovanou vlastnost aktuálního výrobku nebo výrobku v kolekci (seznamu).

Základní syntaxe
<shop:GetProduct Property="" runat="server" />
Příklad
1. <shop:GetProduct Property="producturl" runat="server"/>

2. <shop:GetProduct Property="productlink" runat="server" />
1. Vrací url ve tvaru /inshop4/scripts/shop.aspx?action=DoViewProductDetail&ProductID=50080 2. Vrací cele url včetně názvu položky
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Vlastnost výrobku, kterou chceme zobrazit.

Dostupné hodnoty
 • IDProduct - identifikátor výrobku
 • ProductLink - vrátí celý odkaz i s názvem výrobku
 • ProductUrl - vrátí pouze URL na výrobek
 • Name - jméno
 • Name_Main - hlavní část názvu. Je-li povoleno dělení názvu produktu, tak vrací část před pomlčkou, závorkou, lomítky, jinak celý název.
 • Name_Appendix - doplňková část názvu. Je-li povoleno dělení názvu produktu, tak vrací část za pomlčkou, závorkou, lomítky (včetně), jinak je prázdné.
 • MetaTitle - titulek výrobku pro HTML tag title
 • Keywords - klíčová slova u výrobku do metatagu keywords
 • Picture - obrázek v plné velikosti
 • FullPicturePath - absolutní cesta k obrázku v plné velikosti
 • Manufacturer.Name - jméno výrobce
 • CatalogueNumber - katalogové číslo
 • Guarantee - záruka
 • DeliveryTime - termín dodání
 • AmountInStore - počet na skladě
 • MeasurementUnit - měrná jednotka
 • Weight - hmotnost
 • PackingWeight - hmotnost balení
 • PiecesInPackage - počet kusá v balení
 • Description - jednoduchý popis
 • EnhancedDescription - rozšířený popis
 • Thumbnail - náhled obrázku
 • FullThumbnailPath - absolutní cesta k náhledu obrázku
 • MiddlePicture - střední velikost obrázku
 • FullMiddlePicturePath - absolutní cesta ke střední velikosti obrázku
 • PriceHidden - skrytá cena
 • CustomerPrice - zákaznická cena bez DPH
 • CustomerPriceWithVat - zákaznická cena s DPH
 • BasicPrice - základní cena bez DPH
 • BasicPriceWithVat - základní cena s DPH
 • CataloguePrice - katalogová cena bez DPH
 • CataloguePriceWithVat - katalogová cena s DPH
 • Product.Type - Typ výrobku,0 - standardní výrobek,1 - sestava,2 - konfigurovatelná sestava, 3 - komponenta
 • MetaDescription - popis výrobku v metatagu description
 • Action - akce
 • NotInStore - není na skladě
 • New - novinka
 • Preparing - připravuje se
 • Sale - výprodej
 • Tip - tip
 • Text1 - Text 1
 • Text2 - Text 2
 • Text3 - Text 3
 • Text4 - Text 4
 • Text5 - Text 5
 • Number1 - Číslo 1
 • Number2 - Číslo 2
 • Number3 - Číslo 3
 • Date1 - Datum 1
 • Date2 - Datum 2
 • Date3 - Datum 3
 • Sign1 - Vlastní příznak 1
 • Sign2 - Vlastní příznak 2
 • Sign3 - Vlastní příznak 3
 • ActionDiscount - speciální sleva
 • ConfigureEnabled - konfigurace
 • ProductConfigureUrl - odkaz na výrobek z konfigurace
 • SaleForbidden - prodej zakázán
 • IsDiscountToCatPrice - Cena výrobku pro aktuálního zákazníka je slevněna oproti katalogové.
 • IsDiscountToBasicPrice - - Cena výrobku pro aktuálního zákazníka je slevněna oproti základní.
 • ProcentualDiscountToBasicPrice - Sleva v procentech vztažená k základní ceně
 • DiscountToBasicPrice - Absolutní sleva vztažená k základní ceně
 • DiscountToBasicPriceWithVat - Absolutní sleva s DPH vztažená k základní ceně
 • ProcentualDiscountToCatPrice - - Sleva v procentech vztažená ke katalogové ceně
 • DiscountToCatPrice - Absolutní sleva vztažená ke katalogové ceně
 • DiscountToCatPriceWithVat - Absolutní sleva vs DPHztažená ke katalogové ceně
 • IsRecalculable - Je/není výrobek přepočitatelný, tj. příznak zdali se cena výrobku může měnit podle zvolených komponent nebo volitelných parametrů
 • OnlySellWholePackages - prodej pouze celých balení
 • SettlingExtraPay - Recyklační příplatek
 • IsExtraPayInPrice - příplatek součást ceny
 • SettlingExtraPayWithVat - Recyklačnípříplatek s DPH
 • AuthorExtraPay - autorský příplatek bez DPH
 • AuthorExtraPayWithVat - autorský příplatek s DPH
 • UserExtraPay1 - 2,3 - uživatelské příplatky bez DPH 1-3
 • UserExtraPayWithVat1 - 2,3 - uživatelské příplatky s DPH 1-3
 • ProductCountForCart - Počet kusů výrobku,který se zobrazí v text boxu pro přidání do košíku
 • AlwaysSeparatePack - odesílat vždy v samostatném balíku
 • EAN - EAN produktu
 • ProductNo - ISBN produktu
 • Kind - Druh výrobku: 0 - Standardní zboží, 1 - Elektronické zboží, 2 - Služba, 3 - Použité zboží, 4 - Repasované zboží, 5 - Poškozené zboží
 • ActionDiscountValidFrom - Platnost akční slevy od
 • ActionDiscountValidTo - Platnost akční slevy do
Příklad
<shop:GetProduct Property="Description" runat="server" />
Vypíše jednoduchý popis výrobku.
Datový typ: String
Poznámka:

IncludeGeneral

Parametr ovlivňuje zobrazení klíčových slov a popisu v hlavičce dokumentu (do metatagů uvnitř tagu head).

Dostupné hodnoty
 • Always - vloží vždy keywords nebo description celé prodejny
 • Empty - vloží vždy keywords nebo description celé prodejny jen v případě, že vlastní meta výrobku nebo kategorie jsou prázdné; výchozí hodnota
 • None - nevloží nikdy keywords nebo description celé prodejny
Příklad
<shop:Head runat=server>
 <meta name="keywords" content="<shop:GetLevel Property=Keywords IncludeGeneral=Empty
runat=server />" />
 <meta name="description" content="<shop:GetLevel Property=MetaDescription
IncludeGeneral=Empty runat=server />" />
</shop:Head>
Výchozí hodnota Empty vloží vždy keywords i description celé prodejny jen v případě, že vlastní metatagy výrobku nebo kategorie jsou prázdné.
Datový typ: String
Poznámka:

UrlParams

Atribut UrlParams je požíván jen při výpisu url výrobku (Property=producturl) a specifikuje parametry, které se přidají do výsledné url výrobku.

Dostupné hodnoty
text zapsany jako querystring.
Příklad
<shop:GetProduct Property="producturl"
UrlParams="klic=hodnota&klic2=hodnota2" 
runat=server />
Výsledkem tagu je url výrobku, kde jako parametr url výrobku bude přidán řetězec klic=hodnota&klic2=hodnota2. Tak např. pro vyrobek1 by url mohla vypadat takto: http://prodejna.cz/vyrobek1?klic=hodnota&klic2=hodnota2
Datový typ: String
Poznámka: Od verze 4.2.1.H

DoHtmlParagraph

Parametr určuje jak bude formátován popis a rozšířený popis výrobku, konkrétně jak budou odděleny jednotlivé odstavce. Buď standardně pomocí tagu <p> nebo pomocí tagu </br> výchozí hodnota je True - tedy uzavření odstavce do tagu <p>.

Dostupné hodnoty
 • True - odstavce uzavřeny do tagu <p>
 • False - za odstavec vložen tag </br>
Datový typ: Boolean
Poznámka: Od verze 4.2.3.F