Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

GetLevel

Vrací požadovanou vlastnost úrovně, název vlastnosti je definován parametrem Property. Pokud není tento tag uzavřen v seznamu kategorií (např. tag shop:LevelList, vrací vlastnosti aktuální kategorie.

Základní syntaxe
<shop:GetLevel Property="" runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

LevelID

ID kategorie, jejiž vlastnost se má zobrazit

Datový typ: Int
Poznámka:

ParentLevel

ID Nadřazené úrovně, má význam jen v případě, že Property="isSubLevel". Pokud není uveden, bere se ID aktuálně vybrané úrovně. Tag pak vrací true/false podle toho, zdali kategorie je podkategorii úrovně, jejíž id je uvedeno parametru ParentLevel.

Datový typ: Int
Poznámka:

ChildLevel

ID podúrovně, má význam jen v případě, že Property="isParentLevel". Pokud není uveden, bere se ID aktuálně vybrané úrovně. Tag pak vrací, zdali úroveň je nadřazenou úrovní kategorie, jejiž id je uvedeno v parametru childlevel.

Datový typ: Int
Poznámka:

Property

Parametr udává, která vlastnost úrovně se má zobrazit.

Dostupné hodnoty
 • IDlevel - ID úrovně
 • UniqueID - UID úrovně
 • IDParentLevel - ID úrovně
 • Name - Název kategorie
 • Description - Popis úrovně
 • EnhancedDescription - Rozšířený popis
 • MetaTitle - Titulek kategorie
 • Title - totéž jako Title
 • Keywords - Klíčová slova úrovně
 • MetaDescription - Popis do metatagu úrovně
 • DefaultPage - název šablony úvodní stránky, pokud se má zobrazovat rovnou katalog vraci "catalogue"
 • StartPage - Vloží do šablonu obsah úvodní stránky
 • Picture - Cesta k obrázku úrovně
 • Thumbnail - Cesta k náhledu úrovně
 • StartPagePath - cesta k šabloně úvodní stránky úrovně
 • LevelUrl - Url úrovně
 • Url - stejné jako LevelUrl
 • ParentLevelUrl - Url nadřazené úrovně
 • Number1,Number2,Number3 - Vlastní čísla 1-3
 • Date1,Date2,Date3 - Vlastní datumy 1-3
 • Text1..Text5 - Vlastní texty 1-5
 • Hidden - Skrytá kategorie(true/false)
 • issublevel - vrací, zdali je kategorie podúrovní kategorie, jejiž id je uvedeno v parametru ParentLevel
 • isparentlevel - vrací, zdali je vybraná úroveň nadřazenou úrovní úrovně, jejiž id je uvedeno v parametru ChildLevel
 • haschildren - vrací, zdali vybraná úroveň obsahuje další neskryté a neprázdné úrovně
Datový typ: String
Poznámka: