Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetPreparedOrder

Vrátí údaje o připravené objednávce.

Základní syntaxe
<shop:GetPreparedOrder Property="" runat="server" />
Příklad
<shop:GetPreparedOrder Property="OrderPriceWithVat" runat="server" />
Celková cena objednávky s DPH.
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Název vlastnosti

Dostupné hodnoty
 • PendingPreOrderCheckByCustomer -
 • SelectedDeliveryMethod.PackingPrice - Cena balného
 • SelectedDeliveryMethod.PackingPriceWithVat - Cena balného s DPH
 • SelectedDeliveryMethod.PostagePrice - Cena poštovného
 • SelectedDeliveryMethod.PostagePriceWithVat - Cena poštovného s DPH
 • SelectedPayment.Price - Cena za platbu
 • SelectedPayment.PriceWithVat - Cena za platbu s DPH
 • OrderPrice - Cena objednávky
 • OrderPriceWithVat - Cena objendávky s DPH
 • DeliveryAddress.FirstName - Doručovací adresa: jméno
 • DeliveryAddress.Surname - Doručovací adresa: přijmení
 • DeliveryAddress.Street - Doručovací adresa: ulice
 • DeliveryAddress.StreetNo - Doručovací adresa: číslo popisné
 • DeliveryAddress.StreetNo2 - Doručovací adresa: číslo orientační
 • DeliveryAddress.ZipCode - Doručovací adresa: psč
 • DeliveryAddress.City - Doručovací adresa: město
 • Deliveryaddress.State - Doručovací adresa: stát
 • Deliveryaddress.Country - Doručovací adresa: země
 • DeliveryAddress.Phone - Doručovací adresa: telefon
 • DeliveryAddress.Email - Doručovací adresa: email
 • DeliveryAddress.FirmName - Doručovací adresa: název firmy
 • DeliveryAddress.TaxID - Doručovací adresa: DIČ
 • DeliveryAddress.CompanyID - Doručovací adresa: IČO
 • DeliveryAddress.FirstName - Fakturační adresa: jméno
 • DeliveryAddress.Surname - Fakturační adresa: přijmení
 • DeliveryAddress.Street - Fakturační adresa: ulice
 • DeliveryAddress.StreetNo - Fakturační adresa: číslo popisné
 • DeliveryAddress.StreetNo2 - Fakturační adresa: číslo orientační
 • DeliveryAddress.ZipCode - Fakturační adresa: psč
 • DeliveryAddress.City - Fakturační adresa: město
 • Deliveryaddress.State - Fakturační adresa: stát
 • Deliveryaddress.Country - Fakturační adresa: země
 • DeliveryAddress.Phone - Fakturační adresa: telefon
 • DeliveryAddress.Email - Doručovací adresa: email
 • DeliveryAddress.FirmName - Fakturační adresa: název firmy
 • DeliveryAddress.TaxID - Fakturační adresa: DIČ
 • DeliveryAddress.CompanyID - Fakturační adresa: IČO
 • IsHigherThanMinimalPrice - Cena objednávky je vyšší než minimální cena objednávky určené konfigurací
 • MinimalPriceText - Ttext, který sezobrazí, pokud cena objednávky je nižší než minimální cena v konfiguraci
 • IsSpecificAddress - Zákazník používá jinou adresu než kterou uvedl při registraci
 • PendingPreOrderCheckByCustomer - objednávka osbahuje zboží, které není na skaldě nebo se připravuje a objednávku je možné uložit jen jako nabídka.
 • CustomerPriceWithDelivery - cena za objednané zboží včetně poštovného a balného s dph
 • CustomerPriceWithDeliveryWithVat - cena za objednané zboží včetně poštovného a balného
 • SelectedDeliveryMethod.DeliveryMethod.Name - Název doručení
 • SelectedPayment.PaymentMethod.Name - Název platby
 • SelectedDeliveryMethod.DeliveryMethod.IDDeliveryMethod - ID doručení
Příklad
<shop:GetPreparedOrder Property="PendingPreOrderCheckByCustomer" runat="server" />
Vrátí, jestli objednávka obsahuje zboží, které není na skladě nebo se připravuje.
Datový typ: String
Poznámka: