Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetPaymentMethod

Vrací hodnotu vlastnosti definovanou parametrem Property pro vybranou platbu. Tento tag je možné používat jen uvnitř kolekce GetOrderEnabledPayments.

Základní syntaxe
<shop:GetPaymentMethod Property="" runat="server">
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Název vlastnosti platby, jejiž hodnota se má zobrazit.

Dostupné hodnoty
  • IDPaymentMethod - ID platební metody
  • Name - Název platební metody
  • IsSelectedMethod - Platební metoda je/není vybrána zákazníkem
  • Price - Poplatek za platbu
  • PriceWithVat - Poplatek za platbu s dph
  • isDisabledPaymentMethod - příznak zdali je možné použít platbu pro zákazníka v případě, že má již vzbranou nějakou doručovací metodu apod.
Příklad
<shop:radiobutton
Action="DoChangeOrderMethods" runat=server
name="OrderPaymentMethod"
ShowAsChecked="shop:GetPaymentMethod(Property=IsSelectedMethod)"
ShowAsDisabled="shop:GetPaymentMethod(Property=isDisabledPaymentMethod)"
value="shop:GetPaymentMethod(Property=IDPaymentMethod)" />
Zobrazí radio tlačítko pro výběr platby. Tento radiobuton je disablovaný v případě, že platba není dostupná pro zákazníka a vybraná v případě, že je zákazníkem vybraná.
Datový typ: String
Poznámka:

Související články

  • GetOrderEnabledPayments