Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetDeliveryMethod

Vrací hodnotu vlastnosti definovanou parametrem Property pro vybranou dopravu. Tento tag je možné používat jen uvnitř kolekce GetOrderEnabledDeliveries.

Základní syntaxe
<shop:GetDeliveryMethod Property="" runat="server">
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Název vlastnosti dopravy, jejiž hodnota se má zobrazit.

Dostupné hodnoty
 • IDDeliveryMethod - ID dopravy
 • Name - Název doručovací metody
 • IsSelectedMethod - Doručovací metoda je/není vybrána zákazníkem
 • isDisabledDeliveryMethod - příznak zdali je možné použít dopravu pro zákazníka v případě, že má již vybranou nějakou platební metodu, která dopravu nepodporuje apod.
 • Price - Vrací cenu bez dph za dopravné. Cena je jen informativní, protoze při výpočtu není prováděno balíkování, výpočet předpokládá, že je vše v jednom balíku. Upřesnit výpočet je možné parametrem Weight, pokud není uveden, počítá se váha celé objednávky
 • PriceWithVat - Vrací cenu s dph za dopravné. Cena je jen informativní, protoze při výpočtu není prováděno balíkování, výpočet předpokládá, že je vše v jednom balíku. Upřesnit výpočet je možné parametrem Weight, pokud není uveden, počítá se váha celé objednávky
 • MinOrderPriceForFreePostage - minimální cena objednávky pro kterou bude poštovné zdarma
 • MinOrderPriceWithVatForFreePostage - - minimální cena objednávky s DPH pro kterou bude poštovné zdarma
 • HasOptions - vrací true, pokud může mít doručovací metoda uživatelské volby (od verze 4.7.7)
 • OptionsRequiresZipCode - vrací true, pokud je pro výběr uživatelské volby zapotřebí znát cílové PSČ(od verze 4.7.7)
Příklad
<shop:radiobutton
Action="DoChangeOrderMethods"
ShowAsDisabled="shop:GetDeliveryMethod(Property=isDisabledDeliverymethod)"
ShowAsChecked="shop:GetDeliveryMethod(Property=IsSelectedMethod)"
name="OrderDeliveryMethod" value="shop:GetDeliveryMethod(Property=IDDeliveryMethod)"
runat=server />
Zobrazí radio tlačítko pro výběr dopravy. Tento radiobuton je disablovaný v případě, že doprava není dostupná pro zákazníka a vybraná v případě, že je zákazníkem vybraná.
Datový typ: String
Poznámka: Uživatelské volby doručovací metody se vypíšou tagem shop:GetDeliveryOptions.

Weight

Parametr je použit pro výpočet cen za dopravné pro objednávku, pokud není uveden bere se váha celé objednávky. Parametr je brán v úvahu jen pokud parametr Property má hodnotu price nebo pricewithvat

Příklad
<shop:GetDeliveryMethod Property="Name" />(
<shop:GetDeliveryMethod Property="Price" Weight="10" />
/<shop:GetDeliveryMethod Property="PriceWithVat" Weight="10" />)
Vrátí název vybrané dopravy a v závorce cenu bez a s DPH za dopravné, pokud objednávka bude mít hmotnost 10 kg.
Poznámka: Správně by ceny měly být formátovaný pomocí tagu shop:FormatPrice
Datový typ: Double
Poznámka: Od verze 4.1.7.B

Související články

 • GetOrderEnabledDeliveries