Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetComponentOfOrderedProduct

Vrací hodnotu parametru komponenty objednaného výrobku. Tag je možné použít v rámci seznamu komponent objednaného výrobku (tag shop:GetCompsOfOrderedProduct.Název požadovaného parametru je definován atributem Property.

Základní syntaxe
<shop:GetComponentOfOrderedProduct Property="" runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Property

Název parametru komponenty objednaného výrobku, jehož hodnotu chceme přečíst/zobrazit.

Dostupné hodnoty
  • Name - název komponenty
  • CatalogueNumber - katalogové číslo
  • VatRateValue - daňová sazba
  • Pieces - počet kusů
  • PiecePrice - jednotková cena
  • PiecePriceWithVat - jednotková cena s DPH
  • AllPiecesPrice - cena za všechny kusy
  • AllPiecesPriceWithVat - cena za všechny kusy s DPH
  • ComponentGroupName - název skupiny komponent, do které je objednaná komponenta zařazena
  • MeasurementUnit - měrná jednotka
Datový typ: String
Poznámka: