Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetCartItem

Vrátí vlastnost položky přidané do košíku

Základní syntaxe
<shop:GetCartItem Property="" runat="server" />
Příklad
<shop:GetCartItem Property="SelectablePropsList" 
  Format="{0}: {1}" Delimiter="<br />" runat=server />
Pro zobrazení výrobků v košíku s volitelnými parametry , delimiter je <br /> kvůli zobrazení po řádcích
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Delimiter

Oddělovač mezi jednotlivými vlastnostmi, výchozí je mezera

Dostupné hodnoty
 • " " - mezera
 • <br /> - řádek
Datový typ: String
Poznámka:

Format

Zobrazení vlastností. Výchozí je "{0}: {1}", kde {0} je nahrazována názvem a {1} hodnotou vlastností

Datový typ: String
Poznámka:

Property

Název vlastnosti, jejíž hodnota se má zobrazit

Dostupné hodnoty
 • CustomerPrice - cena výrobku v košíku
 • CustomerPriceWithVat - cena výrobku s dph v košíku
 • PackCount - počet kusů/balení v košíku
 • IDCartItem - id položky v košíku
 • PriceForRequiredAmount - cena za celkový počet kusů výrobku v košíku
 • PriceWithVatForRequiredAmount - cena s dph za celkový počet kusů výrobku v košíku
 • UnitSettlingExtraPay - recyklační příplatek výrobku za 1 kus
 • UnitSettlingExtraPayWithVat - recyklační příplatek s dph výrobku za 1 kus
 • SettlingExtraPayWithVat - recyklační příplatek s dph výrobku za všechny kusy
 • SettlingExtraPay - recyklační příplatek výrobku za všechny kusy
 • UnitAuthorExtraPay - autorský příplatek výrobku za 1 kus
 • UnitAuthorExtraPayWithVat - autorský příplatek s dph výrobku za 1 kus
 • AuthorExtraPayWithVat - autorský příplatek s dph výrobku za všechny kusy
 • AuthorExtraPay - autorský příplatek výrobku za všechny kusy
 • UnitUserExtraPay1 - uživatelský příplatek 1 výrobku za 1 kus
 • UnitUserExtraPayWithVat1 - uživatelský příplatek 1 s dph výrobku za 1 kus
 • UserExtraPayWithVat1 - uživatelský příplatek 1 s dph výrobku za všechny kusy
 • UserExtraPay1 - uživatelský příplatek 1 výrobku za všechny kusy
 • UnitUserExtraPay2 - uživatelský příplatek 2 výrobku za 1 kus
 • UnitUserExtraPayWithVat2 - uživatelský příplatek 2 s dph výrobku za 1 kus
 • UserExtraPayWithVat2 - uživatelský příplatek 2 s dph výrobku za všechny kusy
 • UserExtraPay2 - uživatelský příplatek 2 výrobku za všechny kusy
 • UnitUserExtraPay3 - uživatelský příplatek 3 výrobku za 1 kus
 • UnitUserExtraPayWithVat3 - uživatelský příplatek 3 s dph výrobku za 1 kus
 • UserExtraPayWithVat3 - uživatelský příplatek 3 s dph výrobku za všechny kusy
 • UserExtraPay3 - uživatelský příplatek 3 výrobku za všechny kusy
 • Name - název výrobku v košíku
 • Producturl - url na detail výrobku v košíku
 • Product.* - všechny parametry výrobku dostupné tagem GetProduct
 • SelectablePropsList - seznam vybraných volitelných parametrů
Datový typ: String
Poznámka: