Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:GetCart

Vrátí vlastnosti košíku

Základní syntaxe
<shop:GetCart Property="" runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

ExtraPayType

Typ příplatku, parametr je brán v úvahu jen pokud je parametr Property nastaven na hodnotu IsExtraPayInPrice.Vrací, zdali je příplatek typu definovaného tímto parametrem zahrnut v ceně košíku.

Dostupné hodnoty
 • ExtraPay_1 - recyklační příplatek
 • ExtraPay_2 - autorský příplatek
 • ExtraPay_3 - uživatelský příplatek 1
 • ExtraPay_4 - uživatelský příplatek 2
 • ExtraPay_5 - uživatelský příplatek 3
Příklad
<shop:test Expression="shop:GetCart(Property=IsExtraPayInPrice,ExtraPayType=ExtraPay_1)=shop:GetVarValue(Name=IsExtraPayInPrice)" runat=server > 
<successtemplate>
 <shop:FormatPrice Property="shop:GetCart(Property=SettlingExtraPay)" runat=Server />
</successtemplate>
</shop:test>
Zobrazí cenu recyklačního příplatku, pokud je recyklační příplatek zahrnut v ceně košíku.
Datový typ: String
Poznámka:

Property

Název požadované vlastnosti

Dostupné hodnoty
 • CartPrice - Celková cena košíku po objemové slevě
 • CartPriceWithVat - Celková cena košíku s DPH po objemové slevě
 • CartBasePrice - Celková cena košíku před objemovou slevou
 • CartBasePriceWithVat - Celková cena košíku s DPH před objemovou slevou
 • Weight - Celková hmotnost výrobků v košíku
 • TotalDiscount - Celková sleva výrobků v košíku
 • TotalDiscountWithVat - Celková sleva výrobků v košíku s DPH
 • SettlingExtraPay - Recyklační příplatek celkem
 • SettlingExtraPayWithVat - Recyklační příplatek s DPH celkem
 • AuthorExtraPay - Autorský příplatek celkem
 • AuthorExtraPayWithVat - Autorský příplatek celkem s DPH
 • UserExtraPay1 - Uživatelský příplatek 1 celkem s DPH
 • UserExtraPayWithVat1 - Uživatelský příplatek 1 s DPH celkem s DPH
 • UserExtraPay2 - Uživatelský příplatek 2 celkem s DPH
 • UserExtraPayWithVat2 - Uživatelský příplatek 2 s DPH celkem s DPH
 • UserExtraPay3 - Uživatelský příplatek 3 celkem s DPH
 • UserExtraPayWithVat3 - Uživatelský příplatek 3 s DPH celkem s DPH
 • IsExtraPayInPrice - Vrací, zdali je příplatek definovaný parametrem ExtraPayType zahrnut v ceně košíku
Datový typ: String
Poznámka: