Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Zobrazí informace o právě přihlášeném zákazníkovi.
Vrací parametry adresy aktuálního zákazníka. Atributem Type se specifikuje, zdali se jedná o doručovací, fakturační nebo kontaktní adresu.
Vrací informace o firmě aktuálně přihlášeného zákazníka.
Vrací informace o subjektu aktuálně přihlášeného zákazníka, je to zjednodučující syntaxe tagu <shop:GetAccount Property="Subject.*" ruant="server" />, kterou nahrazuje (je možné používat i GetSubject i GetAccount a to i sopučasně).
Vrátí hodnotu vlastnosti (název, hodnotu) volitelného pole zákazníka. Tag je možné použít v kolekci shop:GetSubjectOptionalFields.
Vrací informaci(True/False), zdali je aktuální zákazník přihlášený či nikoliv. Tenhle tag je možné využít především v testech,kdy chcete zobrazit informace, které mají být dostupné jen přihlášeným uživatelům.