Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Přidání payU do eshopu

Platební systém PayU umožňuje integrovat do Vašeho eshopu nejrozšířenější online platby v ČR, platby kartou VISA, MASTERCARD atd. Zákazník na Vašem eshopu má možnost přímo si vybrat konkrétní platbu a dostane se po potvrzení objednávky přímo na platební bránu banky.
Ve výchozích šablonách Zoner inShop 4 ve verzi 4.2.7 jsou platby PayU již zaintegrovány, takže stačí jen platbu PayU povolit v Zoner inShop Manageru. Předtím je samozřejmě nutné podepst smlouvu s provozovatelem systémiu PayU.
V případě vlastních šablon jsou potřeba jen drobné úpravy.

Úpravy provedeme do šablony s výběrem plateb. V případě vícekrokové pokladny se jedná o šablonu Checkout_Payment.ascx, V případě jednostránkouvou pokladny upravte šablonu Checkout.ascx.
Najděte v šabloně část, která zobrazuje seznam plateb - nejčastěji zobrazené pomocí tagu

<shop:GetOrderEnabledPayments runat="server">.

Na konec tagu TagBody tohoto tagu vložte následující tag:

<shop:IncludePaymentSubmethodsTemplate runat="server" />

Tímto tagem vložíte do šablon seznam všech plateb podporovaných PayU (a jsou povoleny obchodníkem).
Kód, který zobrazí výběr plateb pak vypadá následovně:

<shop:GetOrderEnabledPayments runat=server>               
<TagHeader>
<fieldset>
   <legend><shop:GetText TextId="Checkout_Payments" runat=server /> </legend>
   <div class="step1-button">
   <table> </TagHeader>
<TagBody>
   <tr>
    <td align="left">
       <shop:radiobutton Action="ShowWizardCheckout" actionparams="Step=payment" runat=server name="OrderPaymentMethod" ShowAsChecked="shop:GetPaymentMethod(Property=IsSelectedMethod)" ShowAsDisabled="shop:GetPaymentMethod(Property=isDisabledPaymentMethod)" value="shop:GetPaymentMethod(Property=IDPaymentMethod)" cssClass="pay_shop:GetPaymentMethod(Property=IDPaymentMethod)" />
       <shop:GetPaymentMethod Property="Name" runat=server/>
       <br />
       <shop:IncludePaymentSubmethodsTemplate runat="server" />
   </td>
</tr>
            </TagBody>
            <TagFooter>
                </table>
                </div>
                </fieldset>
            </TagFooter>
            <Empty>
                <div><shop:GetText ID="GetText1" Property="Checkout_EmptyPayments" runat="server" /></div>
            </Empty>
        </shop:GetOrderEnabledPayments>

U radiobuttonu plateb je potřeba ještě dopsat parametr CssClass a definovat jeho hodnotu následovně:
cssClass="pay_shop:GetPaymentMethod(Property=IDPaymentMethod)"
Tímto zajistíme správné volání javascriptu a správné přepínání plateb při výběru.
Správné fungování vyžaduje podporu knihovny jQuery. O tom jak přidat podporu jQuery do šablon píšeme v jiném článku.