Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Vlastní webové formuláře

Rozšiřující možností Zoner inShop 4 je možnost si na stránkách vytvořit vlastní webové formuláře, které budou odeslány po vyplnění zákazníkem na vybraný email. V tomto článku si popíšeme postup vytvoření takového formuláře.

Nejprve si vytvoříme v šabloně vlastní formulář může vypadat např. takto:

<form action="scripts/sendmail.aspx" method="post" id="questionform">
<fieldset>
<input name="configprefix" value="OdeslaniVzkazu" type="hidden">
<input gtbfieldid="4" name="odesilatel" id="email" class="textfield" value="email" 
onfocus="if (this.value == this.defaultValue) this.value=''" type="text">
<input src="layout/img/ok_btn.png" name="send_btn" id="send_btn" alt="OK" 
title="OK" value="OK" type="image"><br class="cleaner">
<textarea name="dotaz" id="question" rows="3" cols="12" 
onfocus="if (this.value == this.defaultValue) this.value=''">dotaz</textarea>
</fieldset>
</form>
Tento jednoduchý formulář obsahuje pole pro zadání emailu zákazníka, pole pro zadání vzkazu a dále tlačítko, kterým bude formulář odeslán. Důležitou součástí je skryté pole configprefix, které slouží pro identitfikaci konfigurace webového formuláře.Formulář je odeslán metodou post na skript sendmail.aspx.
Konfiguraci formuláře je definována v souboru Web.config, umístěného v kořenovém adresáři webu (tam se dostanete pomocí ftp klienta). Pokud soubor neexistujete, musíte jej vytvořit a dopsat konfiguraci Pro náš ukázkový formulář bude vypadat takto:

<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0">
<appSettings>
  <add key="OdeslaniVzkazu.FROM" value="obchod@prodejna.cz" />
  <add key="OdeslaniVzkazu.TO" value="obchod@prodejna.cz" />
  <add key="OdeslaniVzkazu.MAILFROMFIELD" value="odesilatel" />
  <add key="OdeslaniVzkazu.MAILOKURL" 
value="http://www.prodejna.cz/inshop/scripts/shop.aspx?action=ViewTemplate&amp;
Path=odeslani&amp;od=1" />
  <add key="OdeslaniVzkazu.MAILERRORURL" 
value="http://www.prodejna.cz/inshop/scripts/shop.aspx?
action=ViewTemplate&amp;Path=odeslani&amp;od=2" />
  <add key="OdeslaniVzkazu.SUBJECT" value="Dotaz z prodejny" />
  <add key="OdeslaniVzkazu.BODYINPUT" value="dotaz" />
</appSettings>
</configuration>

Konfigurace je vložena do uzlu appSettings, umístěného v kořenovém uzlu configuration. Pokud tento uzel chybí je nutné jej dopsat. Jestliže Web.config obsahuje další sekce nebo nastavení ponechte jej, abyste neovlivnili jinou funkčnost.

Konfigurační parametr je zapsán následovně:

  <add key="nazev_formulare.nazev_parametru" value="hodnota_parametru" />
 • nazev_formulare - odpovídá skrztému poli configprefix ve webovém formuláři, identifikuje formulář. Je možné použít jen znaky bez diakritiky a čísla.
 • nazev_parametru - konkrétní konfigurační parametr. Nyní jsou k dispozici následujícíc parametry:
  • FROM - email ze kterého bude mail s výsledky formuláře odeslán
  • TO - emailová adresa na kterou bude mail doručen
  • MAILFROMFIELD - název pole ve webovém formuláři, který slouží k zápisu mailu zákazníka, povinné pole.
  • MAILOKURL - Url adresa, kam bude zákazník přesměrován po odeslání dotazu
  • MAILERRORURL - Url adresa, kam bude zákazník přesměrován v případě neúspěšného odeslání
  • SUBJECT - text, který se zobrazí jako předmět mailu
  • BODYINPUT - název pole, které bude použito pro vytvoření těla zprávy
  • BODYOTHERFIELDS - čárkou oddělený seznam dalších polí, jejichž hodnoty se mají vložit do emailu.
 
Jestliže chcete mít na stránkách více formulářů je možné pro každý vytvořit jinou konfiguraci a rozlišit je pomocí prefixu a pole configprefix.