Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Registrace odběru novinek emailem

Funkce Registrace odběru novinek emailem vyžaduje následující šablony:
News.ascx - zobrazení formuláře pro zadání emailu na který mají být novinky odesílány.
News_register.ascx - zobrazení výsledku registrace
News_confirmemail.ascx - HTML šablona emailu s odkazem pro potvrzení registrace emailu
News_confirmemail_text.ascx - textová šablona emailu s odkazem pro potvrzení registrace emailu
News_infoemail.ascx - HTML šablona emailu s informací o registraci emailu obchodníkovi
News_infoemail_text.ascx - textová šablona emailu s informací o registraci emailu obchodníkovi
News_confirm.ascx - šablona stránky, která se zobrazí po kliknutí na potvrzující odkaz v emailu.

Přidání funkce do upravovaných šablon

Zobrazení formuláře pro zadání emailu

Do šablony, kde chcete formulář zobrazit stačí vložit šablonu news.ascx. Tato šablona je připravena pro vložení do levého (left.ascx) nebo pravého (right.ascx) sloupce.

<!-- Blok Newsletter -->
<shop:Test Expression = "(shop:GetConfigValue(config=NewsTaking,Property=ShowForm) =  True) && (shop:GetConfigValue(config=NewsTaking,Property=PositionForm) = left)"  runat=server>
	<SuccessTemplate>
        <shop:IncludeTemplate TemplatePath="News" runat=server />
	</SuccessTemplate>
</shop:Test>

Test ověří, zdali je funkce v Zoner inShop Manageru povolena a pokud ano vloží šablonu news.ascx. Všechna další funkcionalita je již obsažena v této šabloně.

Vložení odkazu pro odhlášení do emailu o novinkách

Zákazník by měl mít možnost zrušit odebírání newsletteru z Vašeho obchodu. K tomu slouží odkaz, který se přidává na konec mailu o novinkách generovaného aplikací  Zoner inShop. V případě upravovaných emailových šablon mailnews.ascx nebo mailnews_text.ascx je nutné tento odkaz přidat do šablon ručně:

Na konec šablony  mailnews.ascx stačí vloži následující kód:

<shop:Test Expression="shop:GetNewsEmail(Property=unsubscriptionenabled)" runat=server>
<successtemplate>
<p><shop:GetText TextID="NewsTaking_UnsubcribeEmailText" runat=server />
<a href="<shop:GetNewsEmail Property=unsubscribeurl  runat=server />">
<shop:GetNewsEmail Property="unsubscribeurl"  runat=server /></a></p>
</successtemplate>
</shop:test>

Test zhodnotí, zdali je mail odesílán zákazníkovi, který byl přihlášen pro odběr novinek nebo standardně registrovanému zákazníkovi (tj. zákazníkovi, který má do obchodu přihlašovací jméno a heslo) a podle toho vygeneruje odkaz, který umožní příjemci zprávy zrušit zasílání novinek na jeho email.

V případě textové šablony emailu mailnews_text.ascx bude vkládaný kód vypadat takto:

</shop:Test>
<shop:Test Expression="shop:GetNewsEmail(Property=unsubscriptionenabled)" runat=server>
<successtemplate>
<shop:GetText TextID="NewsTaking_UnsubcribeEmailText" runat=server />
<shop:GetNewsEmail Property="unsubscribeurl"  runat=server />
</successtemplate>
</shop:test>