Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Úprava šablon pro diskuze

Šablony diskuzí

Diskuze přináší celkově 9 nových šablon, které jsou používány následně:

 • DiscTable.ascx -  tabulkový výpis komentářů k výrobku, ve výchozích šablonách používaný v detailu výrobku. Obsahuje informace o autorovi a předmět zprávy. Výpis má stromovou strukturu
 • DiscCatalogue.ascx - obsahuje jen řádkový výpis, s informacemi o počtu příspěvků k vybranému výrobku , datum posledního komentáře.
 • DiscForm.ascx -  šablona obsahuje formulář pro vytvoření nového příspěvku a to i odpovědi na příspěvek.
 • Discussions.ascx - zobrazí diskuzi včetně vlastního textu příspěvku. Ve výchozích šablonách je šablona použita pro samostatné zobrazení celé diskuse k výrobku na samostatné stránce.
 • DiscReport.ascx - emailová HTML šablona, která je použita pro generování emailové zprávy administrátorovi diskuze.
 • DiscReport_text.ascx - textová šablona pro stejný účel jako šablona DiscReport.ascx.
 • DiscussionEmailReply.ascx - emailová HTML šablona, která je použita pro generování emailové zprávy diskutujícím, kteří v rámci diskuze mají příjem reakcí na příspěvek zapnut.
 • DiscussionEmailReply_text.ascx - obdoba šablony DiscussionEmailReply.ascx v textovém formátu.
 • Discunsubsribe.ascx - šablona pro zobrazení stránky při odhlášení přímo z emailu.

Přímé odkazy

V rármci obchodu můžete vytvářet přímé odkazy na zobrazení konkrétních diskuzních příspěvků nebo fóra ke konkrétnímu výrobku apod. Níže najdete příklady takových odkazů:

Zobrazení diskuzního fóra konkrétního výrobku:


<a href="scripts/shop.aspx?action=getdiscussions&ProductID=xx">Diskuse k výrobku</a>
ProductID je ID požadovaného výrobku.K zobrazení se použije šablona discussions.ascx a vypíše všechny komentáře k výrobku.


Zobrazení konkrétního diskuzního požadavku:


<a href="scripts/shop.aspx?action=getdiscussions&ParentID=xx">Komentář</a>
ParentID je ID požadovaného příspěvku.K zobrazení se použije šablona discussions.ascx a vypíše  jednak požadovaný příspěvek, ale také reakce na něj.

Zobrazení formuláře pro přidání diskuzního příspěvku:


<a href="scripts/shop.aspx?action=ShowDiscForm&ProductID=xx">Přidat komentář</a>
ProductID je ID požadovaného výrobku.K zobrazení se použije šablona discform.ascx.

Zobrazení formuláře pro odpověd na diskuzní příspěvek:


<a href="scripts/shop.aspx?action=ShowDiscForm&ParentID=xx">odpovědět na komentář</a>
ParentID je ID požadovaného příspěvku..K zobrazení se použije šablona discform.ascx.

Přidání diskuzí do vlastních šablon

Diskuze jsou ve výchozích šablonách již implementovány. Pokud ale máte upravované šablony musíte přidat diskuze do již existujících šablon. Úprava je jednoduchá a spočívá  v tom, že do stávajích šablon detailu výrobku a katalogu vnoříte šablonu diskusí. Níže je uvedeno přidání šablon tak, jak je tomu ve výchozích šablonách:


Přidání řádkového výpisu diskuze do katalogu:

Do šablony basiccatalogue.ascx stačí vložit následující kód:

<shop:Test Expression = "shop:GetDiscForum(Property=Enabled)" runat=server>
 <SuccessTemplate>
   <shop:IncludeTemplate TemplatePath="DiscCatalogue" runat=server />
 </SuccessTemplate>
</shop:Test>    
Test zkontroluje, zdali je funkce v ZIM zapnuta a pokud ano vloží do stránky obsah šablony DiscCatalogue.ascx.

Přidání tabulkového výpisu diskuze do katalogu:

Do šablony ProductDetailSimple.ascx stačí vložit následující kód:


<shop:Test Expression = "shop:GetDiscForum(Property=Enabled)" runat=server>
  <SuccessTemplate>
   <shop:IncludeTemplate TemplatePath="DiscTable" runat=server />
 </SuccessTemplate>
</shop:Test>    
Test zkontroluje, zdali je funkce v ZIM zapnuta a pokud ano vloží do stránky obsah šablony DiscTable.ascx.
Přidáním uvedného kódu zaručíte dostupnost funkce zákazníkům. Součástí vkládaných šablon jsou totiž i odkazy na plný výpis diskuze, na formulář pro přidání nového příspěvku nebo reakci na již existující příspěvěk apod.