Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Implementace funkce Heureka - Oveřeno zákazníkem

Modul Heureka - Ověřeno zákazníkem je nadstandardní modul inShop 4. Umožňuje využívat služby Heureka.cz (popis naleznete zde - www.heureka.cz/direct/dokumenty/overeno-zakazniky.pdf).
Modul je nadstandardní, to znamená, že je placený a je nutné ho na serveru a v manageru aktivovat, použijte následující formulář.
Pokud používáte standardní šablony, není nutné po aktivaci provádět žádné speciální úpravu, stačí v manageru v agendě Marketing/Heureka vyplnit potřebné údaje a odeslat na server.
v případě, že používáte upravené šablony, není též potřeba provádět žádné úpravy, vlastní funkčnost probíhá mimo šablony. Úpravy je nutné provést jen pokud, chcete vyžadovat souhlas zákazníka se zapojením do průzkumu služby Heureka.cz. Odsouhlasení je prováděno při potvrzení objednávky a využívají s e k tomu Vlastní pole objednávky. Takže do odpovídajích šablon je nutné přidat kód, které zobrazí zákazníkovi zaškrtávátko s odpovídjícím textem.

<shop:test Expression="shop:ModuleIsActivated(Property=Heureka)" runat="server">
<successtemplate>
<shop:test Expression="shop:GetConfigValue(config=Heureka,Property=Enabled) 
&& 	shop:GetConfigValue(config=Heureka,Property=AskCustomer)" runat=server>
<successtemplate>
	<div><shop:CheckBox EnableViewState="false"  DefaultChecked="true" Value="1" 
name="orderparam_Heureka_Confirmation" runat=server>
<shop:GetText textID="Heureka_CustomerConfirm" runat=server/></div>
</successtemplate>
</shop:test>
</successtemplate>
</shop:test>

Jestliže zákazník zaškrtne volbu, bude odeslán jeho email na server heureka.cz, v opačném případě bude jen dokončena objednávka a zákazník se průzkumu nezúčastní.

Kam přidat výše uvedený kód?
- v případě průvodce potvrzení objednávky do šablony checkout_summary.ascx
- u jednostránkových pokladen nutno upravit checkout.ascx
- u jednostránkových pokladen se zobrazením souhrnu objednávky pak ordersummary.ascx