Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Mezinárodní prodej a DPH (od verze 4.7.5)

Podpora mezinárodního prodeje zahrnuje několik oblastí:

 

Předvolba země dodání, jazyka a měny podle IP adresy

K zemi jsme doplnili nastavení používaných jazyků a měnu, která se v zemi používá.

 

Prodej v rámci EU

Správné stanovení sazby DPH podle cílové země při prodeji do zemí EU

U země přibyly volby "Je členem EU" a "Používat DPH této země", tj. totéž, jako "Jsem v zemi registrován jako plátce". Sazba DPH se pak určuje buď podle výchozí země (tj. země prodejce), nebo podle cílové země z fakturační adresy.

Při prodeji služeb nebo elektronického zboží do zemí EU se použije vždy sazba DPH cílové země, krom toho se ověřuje, zda cílová země zadaná zákazníkem je shodná s určením země podle IP adresy. Není-li shodná, nebude objednávka obsahující elektronické zboží nebo služby umožněna.
Bude-li v košíku různé zboží s různým způsobem určení země pro stanovení sazeb DPH, nebude objednávka umožněna.

Možnost neúčtovat DPH

Možnost neúčtovat DPH plátcům při prodeji do zemí v rámci EU
Ověřování plátců podle DIČ v systému VIES.

Možnost neúčtovat DPH při prodeji plátcům DPH zboží v režimu REVERSE CHARGE.

Přepočet cen

tak, aby se mezi zeměmi shodovala buď cena s DPH nebo bez DPH.
Např, má-li obchodník zadané v katalogu koncové ceny zboží s DPH, ale přeje si do jiných zemí prodávat s cenami s DPH přepočítanými pro sazby platné v těch zemích. Nejdříve se tedy vypočítá cena bez DPH pro sazbu výchozí země, pak se teprve spočítá cena s DPH se sazbou cílové země.

Možnost omezení mezinárodního prodeje nebo prodeje bez DPH

Vzhledem ke komplikovaným daňovým pravidlům, a také kvůli tomu, že za správnost stanovení sazby a za prodej bez DPH nese odpovědnost obchodník, jsme doplnili omezující možnosti:
  • omezit prodej některého zboží
  • neumožnit zaplatit online objednávku plátci bez DPH – ať nakonec posoudí člověk, zda se smí konkrétnímu odběrateli účtovat bez DPH nebo ne.
  • lze povolit prodej bez DPH pouze manuálně ověřeným plátcům DPH

Prodej mimo EU

Možnost neúčtovat DPH všem zákazníkům při prodeji do zemí mimo EU

Zjednodušení pro obchodníky – neplátce DPH

Obchodník má nyní možnost nastavit, že není plátce DPH, tím se pravidla stanovování DPH při mezinárodním prodeji zjednodušují - vždy se cena objednávky počítá s DPH výchozí země. Také do online plateb se vždy posílá cena s DPH.

Ukázka nastavení
Na kartě výrobku


Zpětná kompatibilita

Až dosud se při prodeji do jiné země počítalo s DPH cílové země. Při přechodu na verzi 475 se u zemí Česká republika a Slovensko nastaví, že jsou členy EU, avšak již ne to, že prodejce je registrován na Slovensku (nebo slovenští obchodníci v ČR) jako plátci DPH, takže by se při prodeji na Slovensko nebo ze Slovenska do ČR použila DPH výchozí země.

Pro české obchodníky:

  • Přejete-li si na Slovensko prodávat se slovenskou DPH, bude zapotřebí na kartě země Slovensko zvolit, že jste v té zemi registrovaným plátcem DPH, aby se ceny počítaly s DPH cílové země.
  • Chcete-li na Slovensko prodávat s českou DPH, není zapotřebí nic měnit, bude se počítat s českou DPH (podle výchozí země). V tomto případě je pravděpodobné, že jste měli u Slovenska zadané české sazby DPH – to již není nutné a doporučujeme nastavit správné slovenské sazby.

Pro slovenské obchodníky:

  • Přejete-li si do ČR prodávat s českou DPH, bude zapotřební na kartě země Česká republika zvolit, že jste v ní registrovaným plátcem DPH, aby se ceny počítaly s DPH cílové země.
  • Chcete-li do ČR prodávat se slovenskou DPH, není zapotřebí nic měnit, bude se počítat se slovenskou DPH (podle výchozí země). V tomto případě jste pravděpodobně měli u ČR zadané slovenské sazby DPH – doporučujeme nastavit správné české sazby.

Nechcete-li to řešit

Další možností je v nastavení mezinárodního prodeje zvolit Způsob určování sazby DPH volbu Vždy podle cílové země. Tím se zachová dosavadní funkčnost, je to vša na úkor ztráty nových možností, jako např. prodeje bez DPH mimo EU.
 


Zboží s volitelnou montáží

Některé zboží má smysl nabízet s volitelnou montáží. Jakmile se však prodává s montáží, stává se z něj služba a měla by se použít také jiná sazba DPH, při mezinárodním prodeji v rámci EU také použít pro stanovení sazby cílovou zemi.
K tomuto účelu jsme v nastavení komponenty sestavy doplnili dvě zaškrtávátka:

Doplněné tagy

Zda je objednávka bez DPH lze v pokladně zjistit tagem shop:GetPreparedOrder Property="IsVatFreeEnabled" nebo v potvrzení objednávky shop:GetSubmitOrder Property="VatFree".
Pro ladící účely je k dispozici i shop:GetPreparedOrder Property="VatFreeInfo", který anglicky vypíše stručný důvod použití konkrétní sazby. V uložené objednávce lze přečíst z vlastnosti VatInfo.