Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

Tag shop:RemotePage

Vloží do stránky HTML kód stažený ze zadané Url adresy.

Základní syntaxe
<:shop:RemotePage url="..." runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka: Od verze 4.7.6 F

Parametry tagu

MaxSentences

Je-li zapnuto zkracování parametrem Shorten, určuje počet vět, na kolik se zkrátí.

Datový typ: Int
Poznámka: Výchozí hodnota = 10.

OnlyBody

Je-li nastaveno, použije se pouze obsah tagu BODY.

Datový typ: Boolean
Poznámka: Výchozí hodnota = TRUE.

Refresh

Číslo v hodinách nebo interval ve formátu hh:mm:ss.

Datový typ: String
Poznámka: Výchozí hodnota je 12 hodin

Shorten

Je-li nastaven, dojde ke zkrácení textu a zjednodušení HTML kódu.

Datový typ: Boolean
Poznámka:

Url

Internetová adresa, odkud se má HTML stránka stahovat

Datový typ: String
Poznámka:

XPath

Umožňuje omezit HTML kód na jeden tag ve stromové struktuře dokumentu, jehož obsah se má vložit.

Příklad
<shop:remotePage Url="https://www.inshop.cz/home" 
	shorten="true" maxsentences=10 runat=server 
xpath="/html/body/form[@id='form1']/div[@class='page_outer']
/div[@class='page']/div[@class='page_inner']/div[@class='main_outer']
/div[@class='main']/div[@class='left']/div[@class='left_592px']
/div[@class='news']/table/tr/td[2]" />
Vloží do stránky první aktualitu ze serveru inshop.cz
Datový typ: String
Poznámka: