Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:ComponentInGroupSelect

Vrací roletový seznam dostupných komponent ve vybrané skupině komponent na stránce konfigurace sestavy.

Základní syntaxe
<shop:ComponentInGroupSelect runat="server" />
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka: Standardně použito v šabloně v šabloně ComponentSelect.ascx

Parametry tagu

PriceType

Nastavuje, jaký typ ceny se bude u komponety zobrazovat. Pokud parametr není uveden, řídí se zobrazení nastavení v Manageru podle detailu výrobku.

Dostupné hodnoty
  • all - cena s DPH i bez DPH
  • withTax - cena s DPH
  • withoutTax - cena bez DPH
Datový typ: String
Poznámka: Od verze 4.2.0.H

PriceView

Nastavuje, zdali se mají ceny u komponet zobrazovat jako rozdíl k předvybrané komponentě nebo jejich úplná cena. Pokud parametr není uveden, řídí se nastavením v inShop Manageru - skupina nastavení Konfigurce sestavy

Dostupné hodnoty
  • differences - rozdílová hodnota k předvybrané
  • absolute - absolutní cena
Datový typ: String
Poznámka: Od verze 4.2.0.H

ShowCatalogueNumber

Nastavuje, zdali se v seznamu mají zobrazovat katalogová čísla komponety. Pokud parametr není uveden, řídí se podle nastavení zobrazení výrobku v detialu. Pokud je tam povoleno zobrazení katalogového čísla, zobrazí se i u komponenty.

Datový typ: Boolean
Poznámka: Od verze 4.2.0.H