Hlavní kategorie

Aktuálně ke stažení

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.7
(velikost 24 MB)

 

Zoner INSHOP4 Manager verze 4.5
(velikost 24,3 MB)

 

Update verze 4
(velikost 21,8 MB)

 

Manuál pro Zoner INSHOP4 Manager
(velikost 2,5 MB)

 

shop:AccountGroupSelect

zobrazí dostupné skupiny zákazníků

Základní syntaxe
<shop:AccountGroupSelect runat="server" />
Příklad
<shop:Test Expression="shop:GetConfigValue(config=Registration,
Property=AccountGroupIncluding)" runat="server"> <SuccessTemplate> <tr> <td><shop:GetText TextID="Registration_Groups" runat="server" /></td> <td><shop:AccountGroupSelect Mode="combobox" Name="AccountGroups"
runat="server" /></td> </tr> </SuccessTemplate> </shop:Test>
Základní kód použitý v univerzálních šablonách. vypnout funkci skupin u registrace zákazníka (Konfigurační parametry skupiny Registrace - Rozšířené zobrazení - Povolit začlenění do skupiny při registraci).
Typ tagu: Jednoduchý tag
Modul:
Poznámka:

Parametry tagu

Id

atribut id pro inputy, které se objeví ve vygenerovaném html kódu

Datový typ: String
Poznámka:

ListStyle

seznam zobrazovat horizontálně nebo vertikálně, výchozí hodnota je vertikálně

Dostupné hodnoty
vertical; horizontal
Datový typ: String
Poznámka:

Mode

typ zobrazení

Dostupné hodnoty
radiobuttonlist; combobox; checkboxlist
Příklad
<shop:AccountGroupSelect Mode="combobox" runat="server" />
Datový typ: String
Poznámka:

Name

atribut Name pro inputy, které se objeví ve vygenerovaném html kódu

Datový typ: String
Poznámka:

OnChange

událost reagující na změnu

Datový typ: String
Poznámka: